Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok

Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok

 

 1. RIO - Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2012 r. - PDF573_2011.pdf
 2. RIO - Uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu okreslonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ujazd na 2012 r. - PDF574_2011.pdf
 3. RIO - Uchwała w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej progrnozie finansowej Gminy Ujazd - PDF575_2011.pdf
 4. RIO - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd - PDF12_2012.pdf
 5. RIO - Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Ujazd na 2012 rok - PDF13_2012.pdf
 6. Uchwała RM w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok - PDFXIV.67.2011.pdf

 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2012-01-02
Wersja XML