Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
752797725390215650128156586256863879104493825000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8744969107764929095285146847257788473450231123848917087487446
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
400064762637168523415448449224469135290268856525075314671070
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430435304755150641983866748740383983567332101490472849740964
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
492394139355118484463944847777327587020351301472773936749854
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
265422145924755226542836327225365582536730379285312624530448
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
253222807227617219231949819145186312149822076192602560225307
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
143871054913003153752324819674157341717317089175101573820374
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000001246122181574910583
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 155452
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 143140
 3. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 141374
 4. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 108146
 5. Przetargi na nieruchomości
  Wyświetleń: 55107
 6. obwieszczenia
  Wyświetleń: 35160
 7. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 31643
 8. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 29132
 9. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 28632
 10. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023
  Wyświetleń: 27402
 11. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 27166
 12. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 23524
 13. Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 22939
 14. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 21213
 15. Komunikaty o ochronie roślin przed chorobami i szkodnikami
  Wyświetleń: 21164
 16. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 20906
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice z dnia 28.05.2009
  Wyświetleń: 20702
 18. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 18178
 19. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 16524
 20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów z dnia 27.10.2009
  Wyświetleń: 15711
 21. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 13674
 22. Burmistrz Ujazdu
  Wyświetleń: 13080
 23. Referat Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 12906
 24. Kwartalne informacje z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 12893
 25. Dofinansowania inne
  Wyświetleń: 12738
 26. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 12392
 27. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 12057
 28. Wybory Samorządowe
  Wyświetleń: 11958
 29. Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 11719
 30. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 11637
 31. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 11579
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 10317
 33. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 9837
 34. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r
  Wyświetleń: 9794
 35. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 9576
 36. Archiwum nagrań z sesji Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 9351
 37. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9321
 38. Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 9264
 39. Transmisja z obrad Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 8996
 40. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe z dnia 28.05.2012
  Wyświetleń: 8925
 41. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 8792
 42. Statut Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 8670
 43. Karty informacyjne o środowisku - inne
  Wyświetleń: 8660
 44. Strategia rozwoju
  Wyświetleń: 8576
 45. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 8500
 46. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2013 rok
  Wyświetleń: 8499
 47. Fundusz Sołecki
  Wyświetleń: 8463
 48. Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 8430
 49. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 8429
 50. Zaświadczenie o przeznaczeniu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o potwierdzeniu czy działka/i nie znajduje/ą się lub znajduje/ą na obszarze rewitalizacji i/lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji
  Wyświetleń: 8326
 51. EKOPORTAL
  Wyświetleń: 8303
 52. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8263
 53. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 8222
 54. KADENCJA 2002-2006
  Wyświetleń: 8170
 55. Miejsko Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej
  Wyświetleń: 8125
 56. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 8058
 57. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 7934
 58. Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 7920
 59. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 7822
 60. Informacje
  Wyświetleń: 7781
 61. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7730
 62. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 7674
 63. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 7669
 64. Karty informacyjne o środowisku - zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 7646
 65. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 7603
 66. Referanda
  Wyświetleń: 7539
 67. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 7525
 68. Rządowe Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 7499
 69. Wybory Parlamentarne
  Wyświetleń: 7462
 70. Wybory Ławników
  Wyświetleń: 7439
 71. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 7359
 72. Referat Organizacyjno-Gospodarczy
  Wyświetleń: 7323
 73. Pobierz programy
  Wyświetleń: 7269
 74. Przyjmowanie i załatwianie spraw
  Wyświetleń: 7128
 75. Budżet Gminy Ujazd na 2010 rok
  Wyświetleń: 7098
 76. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 7068
 77. Referat Inwestycji
  Wyświetleń: 7002
 78. Dofinansowania UE
  Wyświetleń: 6950
 79. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 6879
 80. Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 6846
 81. Komórki organizacyjne
  Wyświetleń: 6823
 82. Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
  Wyświetleń: 6774
 83. Uchwały Rady Miejskiej 2005
  Wyświetleń: 6748
 84. Opracowanie ekofizjograficzne do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi: Klucz, Zimna Wódka, Olszowa, Sieroniowice
  Wyświetleń: 6722
 85. Uchwały Rady Miejskiej 2004
  Wyświetleń: 6716
 86. Referat Finansowo-Budżetowy
  Wyświetleń: 6707
 87. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6573
 88. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 6545
 89. PRZETARG NIEOGRANICZONY- II POSTĘPOWANIE-PLACE ZABAW
  Wyświetleń: 6515
 90. Budżet Gminy Ujazd na 2008 rok
  Wyświetleń: 6498
 91. Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 6439
 92. Pomoc dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 6431
 93. Zasady dostępu do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6418
 94. Uchwały Rady Miejskiej 2002-2003
  Wyświetleń: 6256
 95. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 6195
 96. Petycje
  Wyświetleń: 6190
 97. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla częsci terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa z dnia 27.06.2012
  Wyświetleń: 6149
 98. Budżet Gminy Ujazd na 2007 rok
  Wyświetleń: 6099
 99. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6087
 100. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznanej za agresywną
  Wyświetleń: 6049
 101. MPZP terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd z dnia 28.10.2010
  Wyświetleń: 5977
 102. Przedszkola
  Wyświetleń: 5879
 103. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Sieroniowice i Zimna Wódka z dnia 03.07.2009
  Wyświetleń: 5835
 104. Przetarg nieograniczony w systemie zaprojektuj i wybuduj na zadanie pn.: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 5745
 105. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 5590
 106. MPZP w gminie Ujazd dla części terenów miasta Ujazd z dnia 27.04.2010
  Wyświetleń: 5588
 107. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 5518
 108. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 5488
 109. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 5437
 110. Rok 2017
  Wyświetleń: 5357
 111. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 5344
 112. Szkoły Podstawowe
  Wyświetleń: 5339
 113. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Wykonanie robót budowlanych - POSTĘPOWANIE NR GT.271.2.2018
  Wyświetleń: 5318
 114. Statut
  Wyświetleń: 5297
 115. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 5213
 116. Zapytanie ofertowe-opracowanie dokumentacji
  Wyświetleń: 5137
 117. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5131
 118. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 5125
 119. Dostępność
  Wyświetleń: 5111
 120. Przetarg nieograniczony- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszowa
  Wyświetleń: 5081
 121. Rok 2017
  Wyświetleń: 5035
 122. Wydanie i wymiana, zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
  Wyświetleń: 5018
 123. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Zimna Wódka 2004 r.
  Wyświetleń: 5009
 124. Zapytanie ofertowe-nadzór-żłobek
  Wyświetleń: 5004
 125. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 4935
 126. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO - budowa dróg publicznych na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III,
  Wyświetleń: 4912
 127. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
  Wyświetleń: 4902
 128. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 4893
 129. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 4806
 130. Potwierdzenie za zgodność kopii dokumentu z oryginałem
  Wyświetleń: 4781
 131. Uchwały podatkowe na 2007 rok
  Wyświetleń: 4771
 132. Informacja o mobilnym punkcie informacyjnym funduszy Europejskich
  Wyświetleń: 4770
 133. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2018 rok
  Wyświetleń: 4740
 134. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
  Wyświetleń: 4718
 135. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 4717
 136. Statut
  Wyświetleń: 4699
 137. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragment miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice z dnia 31.08.2015
  Wyświetleń: 4682
 138. ZAPYTANIE OFERTOWE- Kompleksowy nadzór inwestorski- Szkoła w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 4650
 139. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Założenie gminnego żłobka w Ujeździe
  Wyświetleń: 4633
 140. Gminny Zarząd Oświaty
  Wyświetleń: 4610
 141. Wybory Ławników 2015
  Wyświetleń: 4594
 142. Podatek rolny
  Wyświetleń: 4557
 143. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych – przebudowa dróg w Gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz
  Wyświetleń: 4526
 144. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
  Wyświetleń: 4516
 145. Przetarg nieograniczony: na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zad.pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe” - II postępowanie
  Wyświetleń: 4514
 146. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Ujazdu kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 4482
 147. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR
  Wyświetleń: 4477
 148. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
  Wyświetleń: 4471
 149. Budżet Gminy Ujazd na 2009 rok
  Wyświetleń: 4452
 150. Przetarg na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4436
 151. 2014
  Wyświetleń: 4421
 152. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży 2 działek budowlanych , połozonych w Ujeździe, na osiedlu Piaski .
  Wyświetleń: 4416
 153. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka, Sieroniowice - SAG z dnia 28.10.2008
  Wyświetleń: 4411
 154. Ogłoszenie II przetargu pisemnego, na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 4406
 155. 2010
  Wyświetleń: 4366
 156. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
  Wyświetleń: 4350
 157. Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 4344
 158. 2008
  Wyświetleń: 4333
 159. Informacja o wydanej decyzji RG OŚ 7632-7/10
  Wyświetleń: 4327
 160. Zapytanie ofertowe-remont dachu kościoła
  Wyświetleń: 4323
 161. Konkurs na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
  Wyświetleń: 4309
 162. Uchwały podatkowe na 2005 rok
  Wyświetleń: 4307
 163. Uchwały podatkowe na 2004 rok
  Wyświetleń: 4298
 164. Wynik konkursu na Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe
  Wyświetleń: 4296
 165. Uchwały podatkowe na 2006 rok
  Wyświetleń: 4292
 166. Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 4269
 167. PRZETARG NIEOGRANICZONY - BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W BALCARZOWICACH DZ.NR 9
  Wyświetleń: 4269
 168. 2009
  Wyświetleń: 4264
 169. 2012
  Wyświetleń: 4261
 170. Lata 2009-2014
  Wyświetleń: 4207
 171. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 4205
 172. Wybory Parlamentarne 2011
  Wyświetleń: 4199
 173. Statut
  Wyświetleń: 4186
 174. 2013
  Wyświetleń: 4142
 175. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA DRÓG- GT.271.6.2018
  Wyświetleń: 4141
 176. Budżet Gminy Ujazd na 2012 rok
  Wyświetleń: 4138
 177. Podatek leśny
  Wyświetleń: 4125
 178. 2011
  Wyświetleń: 4124
 179. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Olszowa 2004 r.
  Wyświetleń: 4115
 180. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 4105
 181. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4091
 182. Wybory Parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4090
 183. Rok 2005
  Wyświetleń: 4080
 184. Budżet Gminy Ujazd na 2014 rok
  Wyświetleń: 4068
 185. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ujazd - 2004 r.
  Wyświetleń: 4067
 186. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Nogowczyce - 2004 r.
  Wyświetleń: 4065
 187. VI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 4058
 188. Budżet Gminy Ujazd na 2011 rok
  Wyświetleń: 4043
 189. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 4022
 190. Rok 2009
  Wyświetleń: 4001
 191. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 3996
 192. Referendum 06-09-2015
  Wyświetleń: 3986
 193. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
  Wyświetleń: 3975
 194. Zezwolenie na wycinkę drzewa
  Wyświetleń: 3965
 195. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
  Wyświetleń: 3929
 196. Wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3927
 197. Organizacja pracy
  Wyświetleń: 3919
 198. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 3915
 199. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 3905
 200. Odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia
  Wyświetleń: 3903
 201. VII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3890
 202. Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.
  Wyświetleń: 3890
 203. Rok 2004
  Wyświetleń: 3874
 204. Rok 2008
  Wyświetleń: 3872
 205. Rok 2003
  Wyświetleń: 3868
 206. Zapytanie ofertowe- dokumentacja
  Wyświetleń: 3865
 207. ogłoszenia
  Wyświetleń: 3853
 208. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 3849
 209. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2014-2018
  Wyświetleń: 3847
 210. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2012 rok
  Wyświetleń: 3844
 211. Rok 2006
  Wyświetleń: 3827
 212. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 3819
 213. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3816
 214. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Wykonanie obiektów budowlanych- Poprawa oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3813
 215. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3810
 216. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2011 rok
  Wyświetleń: 3810
 217. Zarządzenie 0050.243.2017 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3802
 218. Rok 2002
  Wyświetleń: 3801
 219. Wybory Ławników 2019
  Wyświetleń: 3800
 220. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego - ul. Zapłotna w m. Olszowa
  Wyświetleń: 3797
 221. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2017
  Wyświetleń: 3796
 222. Rok 2005
  Wyświetleń: 3794
 223. Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
  Wyświetleń: 3793
 224. Budżet Gminy Ujazd na 2006 rok
  Wyświetleń: 3780
 225. Rok 2007
  Wyświetleń: 3768
 226. Akt zgonu
  Wyświetleń: 3761
 227. PRZETARG NIEOGRANICZONY: NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANMYCH DLA ZAD.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 3751
 228. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Sieroniowice 2004 r.
  Wyświetleń: 3744
 229. Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2010-2017
  Wyświetleń: 3744
 230. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe
  Wyświetleń: 3740
 231. 2007
  Wyświetleń: 3736
 232. Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  Wyświetleń: 3734
 233. Rok 2007
  Wyświetleń: 3723
 234. Wybory Ławników 2011
  Wyświetleń: 3720
 235. Rok 2008
  Wyświetleń: 3717
 236. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3695
 237. Rok 2003
  Wyświetleń: 3694
 238. Rok 2006
  Wyświetleń: 3689
 239. Plany pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3679
 240. Strategia Rozwoju Miasta i Gmniny Ujazd
  Wyświetleń: 3678
 241. Jak załatwić sprawę w OPS
  Wyświetleń: 3677
 242. Rok 2004
  Wyświetleń: 3665
 243. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 3659
 244. Zapytanie ofertowe - LIKWIDACJA POGŁOSU W HALI SPORTOWEJ W JARYSZOWIE
  Wyświetleń: 3639
 245. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2011
  Wyświetleń: 3620
 246. Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 3602
 247. Wykaz osób fizycznych i osób prawnych, którym udzielono pomocy publicznej za 2009 rok
  Wyświetleń: 3594
 248. ROZEZNANIE RYNKU-DORADZTWO TECHNICZNE-OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW UJAZD
  Wyświetleń: 3593
 249. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 3588
 250. Przetarg nieograniczony- PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE - II POSTĘPOWANIE
  Wyświetleń: 3582
 251. Budżet Gminy Ujazd na 2013 rok
  Wyświetleń: 3577
 252. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3569
 253. PRZETARG NIEOGRANICZONY -ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA, ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 3564
 254. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Balcarzowice - 2004 r.
  Wyświetleń: 3555
 255. Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
  Wyświetleń: 3555
 256. Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 3552
 257. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z 25 lutego 2002.
  Wyświetleń: 3547
 258. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010
  Wyświetleń: 3541
 259. Miejscowy Plan Zagosopodarowania Przestrzennego wsi Klucz - 2004 r.
  Wyświetleń: 3530
 260. Żłobki
  Wyświetleń: 3523
 261. Rok 2001
  Wyświetleń: 3512
 262. Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające
  Wyświetleń: 3484
 263. Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej
  Wyświetleń: 3482
 264. ROK 2011 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 3479
 265. PRZETARG NIEOGRANICZONY: Rozbudowa drogi gminnej nr 105776 O ul. Europejska w m.Olszowa i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 3467
 266. Nabycie lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 3459
 267. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa z dnia 11-09-2014
  Wyświetleń: 3438
 268. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 3438
 269. Podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3435
 270. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2014 rok
  Wyświetleń: 3429
 271. Rok 2016
  Wyświetleń: 3428
 272. Budżet Gminy Ujazd na 2005 rok
  Wyświetleń: 3426
 273. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2014
  Wyświetleń: 3425
 274. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2013
  Wyświetleń: 3420
 275. Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 3420
 276. Zapytanie ofertowe-boisko Niezdrowice-ogrodzenie,piłkochwyt,wiaty magazynowe
  Wyświetleń: 3419
 277. Rozgraniczenie nieruchomości
  Wyświetleń: 3414
 278. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o zebraniu materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3404
 279. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 3403
 280. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych
  Wyświetleń: 3397
 281. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 3393
 282. Ocena Jakości Wody
  Wyświetleń: 3392
 283. Uchwały podatkowe na 2016 rok
  Wyświetleń: 3392
 284. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3383
 285. Rejestracja urodzenia dziecka
  Wyświetleń: 3381
 286. Rok 2000
  Wyświetleń: 3381
 287. Wniosek do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3376
 288. PRZETARG NIEOGRANICZONY-ŚWIETLICA W NOGOWCZYCACH
  Wyświetleń: 3374
 289. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego
  Wyświetleń: 3366
 290. Obwieszczenia, zawiadomienia
  Wyświetleń: 3358
 291. Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (linii elektroenergetycznej, telefonicznej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej itp.)
  Wyświetleń: 3348
 292. Uchwały podatkowe na 2011 rok
  Wyświetleń: 3343
 293. Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 3335
 294. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 3332
 295. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie
  Wyświetleń: 3331
 296. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 3329
 297. Obwodnica
  Wyświetleń: 3328
 298. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.255.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3323
 299. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
  Wyświetleń: 3322
 300. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa wiaty miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 3321
 301. OBWIESZCZENIESTAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 3320
 302. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchości gruntowych nr 25/13, 24/21, 23/13,18/9, położonych w Olszowej w SAG
  Wyświetleń: 3316
 303. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2012
  Wyświetleń: 3312
 304. Projekt systemowy Moja Szansa
  Wyświetleń: 3299
 305. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego adprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 3279
 306. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Wyświetleń: 3278
 307. Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3277
 308. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
  Wyświetleń: 3277
 309. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3273
 310. ROK 2012 - karty informacyjne
  Wyświetleń: 3266
 311. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2009 rok
  Wyświetleń: 3250
 312. Potwierdzenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 3249
 313. Zarządzenie Nr 0050.266.2014 z dnia 30.07.2014r. dot. sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym oraz w formie bezprzetargowej nieruhomości stanowiących włsność Gminy Uajzd położone w m. Olszowa.
  Wyświetleń: 3236
 314. ZGKIM - Informacja (Pozwolenie Wodno Prawne)
  Wyświetleń: 3232
 315. Rok 2014- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3225
 316. Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą
  Wyświetleń: 3225
 317. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2007 rok
  Wyświetleń: 3223
 318. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3222
 319. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 3208
 320. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2010
  Wyświetleń: 3202
 321. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3202
 322. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 3197
 323. Przetarg nieograniczony - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3189
 324. Informacja o wyrobach zawierających azbest
  Wyświetleń: 3188
 325. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III
  Wyświetleń: 3187
 326. Rok 2010 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 3186
 327. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedazy lokali uzytkowych na rzecz najemców
  Wyświetleń: 3179
 328. Wybory do Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 3176
 329. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe - zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 3167
 330. Uchwała - wzór deklaracji na podatek rolny
  Wyświetleń: 3155
 331. Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 3142
 332. Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe ogłasza nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej dożynek gminnych w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3136
 333. Przetarg nieograniczony na: Zabudowę pomp ciepła powietrze- woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3127
 334. Zmiana terminu składania deklaracji osób prawnych i opłat na podatek od nieruchomości w styczniu 2012
  Wyświetleń: 3107
 335. Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 3099
 336. Budowa drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 3079
 337. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 3078
 338. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 101 o pow. 0,1500ha położonej w Olszowej na poprawę warunków sąsiedniej działki stanowiącej własność firmy SEEK.
  Wyświetleń: 3068
 339. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeździe na targowisko stałe.
  Wyświetleń: 3057
 340. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Ujazd i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3050
 341. Rok 2012 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3043
 342. Rok 2013- karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3043
 343. Ogłoszenie o przetargu pisemnym na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3042
 344. Budowa drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina Ujazd
  Wyświetleń: 3040
 345. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 3039
 346. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek budowlanych, niezabudowanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach, stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 3037
 347. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 3037
 348. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 04 grudnia 2017 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3026
 349. zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sparwie sprzedaży działek w formie bezprzetargowej na poprawę warunków sąsiedniej działki
  Wyświetleń: 3024
 350. Rok 2011 - karty informacyjne o środowisku.
  Wyświetleń: 3022
 351. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 3019
 352. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 3017
 353. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.232.2014 z dnia 06.02.2014r. w sparwie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3010
 354. Przetarg nieograniczony na Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 3005
 355. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż 4 działek budowlanych położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2997
 356. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 2995
 357. Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz
  Wyświetleń: 2983
 358. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 105774 O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 2980
 359. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2016 rok
  Wyświetleń: 2965
 360. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy
  Wyświetleń: 2962
 361. Wybory do Gminnej Rady Seniorów 2019
  Wyświetleń: 2953
 362. Budżet Gminy Ujazd na 2016 rok
  Wyświetleń: 2952
 363. Ogłoszenie II przetargu Ustnego Nieograniczonego - na sprzedaż 3 działek budowlanych , niezabudowanych , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2952
 364. Budżet Gminy Ujazd na 2004 rok
  Wyświetleń: 2951
 365. Zawiadomienie-Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 2948
 366. Organizacje Pozarządowe
  Wyświetleń: 2942
 367. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 2940
 368. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2015
  Wyświetleń: 2937
 369. ZAPYTANIE OFERTOWE-NADZÓR NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI
  Wyświetleń: 2936
 370. Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2929
 371. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2926
 372. Zarządzanie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ptrzeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2918
 373. Wpis lub zmiana wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2916
 374. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na dyrektora PSP Olszowa
  Wyświetleń: 2911
 375. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 2910
 376. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2010 rok
  Wyświetleń: 2910
 377. Protokół z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2909
 378. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2907
 379. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2015 rok
  Wyświetleń: 2903
 380. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2900
 381. Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na modernizację ujęć wody na terenie gminy Ujazd - roboty elektryczne
  Wyświetleń: 2897
 382. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2876
 383. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Budowa drogi gminnej nr 105784 O ul. Krzemowa i Bazaltowa w Ujeździe
  Wyświetleń: 2872
 384. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Zabudowę pomp ciepła powietrze-woda oraz wykonanie boiska do siatkówki plażowej w obiekcie sportowym przy ulicy Chrobrego w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2862
 385. Wyznaczenie miejsc na terenioe Gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych.
  Wyświetleń: 2861
 386. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2857
 387. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.186.2013 z dnia 22.07.2013r w sprawie sprzedaży drewna opałowego.
  Wyświetleń: 2855
 388. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w latach 2014 – 2020
  Wyświetleń: 2846
 389. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży w przetargu lok.mieszkalnego nr 7 w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe wraz z oddaniem w użytk. wiecz. gruntu
  Wyświetleń: 2846
 390. Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2834
 391. Dzierżawa nieruchomości
  Wyświetleń: 2828
 392. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.155.2013 z dnia 12.02.2013r.w sprawie sprzedazy działek budowlanych w Ujeździe na osiedlu Piaski oraz w Niezdrowicach .
  Wyświetleń: 2825
 393. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW UPROSZCZONYCH PLANÓW URZĄDZENIA LASÓW
  Wyświetleń: 2823
 394. Zarządzenie Nr 0050.52.11 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2823
 395. Zarządzenie nr 0151/211/2009 Burmistrza Ujazdu
  Wyświetleń: 2806
 396. Zarządzenie Burmistrza w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Ujexdzie przy ul. Kościuszki oraz działki rolnej w Kluczu
  Wyświetleń: 2802
 397. Uchwała - wzór deklaracji na podatek leśny
  Wyświetleń: 2799
 398. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 2795
 399. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2785
 400. Konsultacje społeczne Projektu dokumentu „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2783
 401. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych ,niezabudowanych, położonych w Ujeżdzie na osiedlu Piaski i Niezdrowicach
  Wyświetleń: 2783
 402. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2003 rok
  Wyświetleń: 2783
 403. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek nr 238/1 , 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2774
 404. Budżet Gminy Ujazd na 2015 rok
  Wyświetleń: 2773
 405. INFORMACJA o wydanej decyzji - Komora przeładunkowa farmaceutyczna.
  Wyświetleń: 2773
 406. Zarządzenie 0050.23.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2773
 407. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.201.2013 z dnia 12.09.2013r.w sprawie sprzedaży dz. nr 238/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 2768
 408. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 2768
 409. Konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2765
 410. PRZETARG NIEOGRANICZONY - RUINY ZAMKU
  Wyświetleń: 2765
 411. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 2762
 412. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2761
 413. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2760
 414. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2016
  Wyświetleń: 2755
 415. Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2755
 416. Kwartalne wykonanie budżetu - rok 2017
  Wyświetleń: 2754
 417. Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 2753
 418. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 2752
 419. sprzedaż najemcy lokalu mieszkalnego nr 37B/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu dz. nr 635 w Ujexdzie przy ul. Traugutta 37
  Wyświetleń: 2752
 420. Zawiadomienie
  Wyświetleń: 2750
 421. łoszenie o I przetargu na lokal mieszkalny o pow. 114,80 m2 w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19
  Wyświetleń: 2740
 422. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawy gruntów mienia komunalnego
  Wyświetleń: 2737
 423. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.198.2013 z dnia 02.09.2013r.w sparwie sprzedaży działki nr 238/5 w Olszowej oraz dz. nr 617/1 w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 2732
 424. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2017 rok
  Wyświetleń: 2731
 425. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe- zaprojektuj i wybuduj.
  Wyświetleń: 2726
 426. ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 4 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową , położonych w Ujeździe na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2722
 427. W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2719
 428. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej
  Wyświetleń: 2719
 429. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki nr 224/2 , położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2713
 430. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok
  Wyświetleń: 2711
 431. Zarządzenie Nr 0050.53.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2708
 432. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2707
 433. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom-szkoła-dom
  Wyświetleń: 2706
 434. Zarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2705
 435. Wyniki przetargu - Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęć wody na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2701
 436. zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających
  Wyświetleń: 2700
 437. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.173.2013 z dnia 10.05.2013r. w sparwie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu
  Wyświetleń: 2699
 438. Zarządzenie Burmistrza o sprzedaży 4 działek budowlanych niezabudowanych położonych w Ujexdzie na osiedlu Piaski
  Wyświetleń: 2698
 439. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Domu Spotkań wraz z zagospodarowaniem terenu w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2696
 440. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2694
 441. ZAPYTANIE OFERTOWE- PFU- ZAGOSPODAROWANIE RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2694
 442. Wybory Parlamentarne 2019
  Wyświetleń: 2691
 443. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 3 działek budowlanych położonych w Ujeździe przy ul. Krzemowej na os. Piaski
  Wyświetleń: 2689
 444. ZARZĄDZENIE NR 0050. 178. 2013 z dnia 11.06.2013r w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2687
 445. Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę materiałów i urządzeń do modernizacji ujęcia wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2686
 446. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2685
 447. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna
  Wyświetleń: 2683
 448. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2677
 449. Skład osobowy Rady Miejskiej i Komisji Stałych 2018-2023
  Wyświetleń: 2676
 450. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji- Budowa zakładu produkującego firmy Polmag w Olszowej.
  Wyświetleń: 2675
 451. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe na rok 2012-2014
  Wyświetleń: 2673
 452. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2673
 453. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów- Zimna Wódka w Jaryszowie.
  Wyświetleń: 2671
 454. Kwartalne wykonanie budżetu - 2016
  Wyświetleń: 2669
 455. Zarządzenie burmistrza nr 0050.214.2013 z dnia 12 listopada 2013 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2669
 456. Zarządzenie Burmistrza nr 0050.96.2012 z dnia 16.05.2012r. w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej dz. nr 312/1 w Olszowej
  Wyświetleń: 2669
 457. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Nogowczycach przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 2666
 458. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 2666
 459. Zarządzenie nr 0050.54.2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2664
 460. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2660
 461. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2654
 462. I ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w m. Olszowa w SAG o nr ewid. 30/21 i 31/9.
  Wyświetleń: 2651
 463. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2647
 464. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony ba dzierżawę na cele rolne, na okres 5 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2643
 465. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/6 , położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2642
 466. Ogłoszenie o terminie sesji w sprawie uchwalenia Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Olszowa
  Wyświetleń: 2642
 467. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 01.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2640
 468. Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2640
 469. Ogłoszenie II Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na cele rolne.
  Wyświetleń: 2636
 470. Zarządzenie nr 0050.211.2013 Burmistrza Ujazd w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2631
 471. ZARZĄDZENIE Burmistrza Ujazdu NR 0151/ 304 /2010 r.z dnia 07.12.2010r. w sprawie sprzedazy nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 2630
 472. ZARZĄDZENIE NR 0151/170 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2630
 473. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.
  Wyświetleń: 2630
 474. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę drogi gminnej ulicy Pięknej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2629
 475. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.256.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych , położonych w Olszowej w SAG, które sprzedane zostaną w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2626
 476. ZARZĄDZENIE NR 0151/180 /2009 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .
  Wyświetleń: 2626
 477. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu - przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2615
 478. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy dz. nr 1551 o pow. 0,1810 ha położonej w Ujęździe przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2615
 479. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz nr 2351/3 o pow. 0,0182 ha położonej w Ujexdzie na os. Piaski
  Wyświetleń: 2615
 480. zarządzenie Burmistrza w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2612
 481. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu mpzp osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2610
 482. ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  Wyświetleń: 2602
 483. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2601
 484. I Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych , niezabudowanych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz usugi
  Wyświetleń: 2600
 485. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zadaniu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej
  Wyświetleń: 2600
 486. Testowa podstrona w nowym BIP
  Wyświetleń: 2598
 487. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2597
 488. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2594
 489. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2586
 490. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA ZAD.PN.: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż. Znak spr. GT.271.3.2016
  Wyświetleń: 2580
 491. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2578
 492. Dostawa materiałów i urządzeń do wykonania modernizacji ujęcia w Ujeździe gm. Ujazd
  Wyświetleń: 2568
 493. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ?Przebudowę drogi gminnej ul. Polnej w Jaryszowie?
  Wyświetleń: 2567
 494. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2565
 495. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2563
 496. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2016
  Wyświetleń: 2562
 497. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2556
 498. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.162.2013 z dnia 19.03.2013r w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 2556
 499. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ujazd przy ul. Bolesława Chrobrego na dz. nr 419.
  Wyświetleń: 2555
 500. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2555
 501. Obwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcyji celu pu
  Wyświetleń: 2554
 502. Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2552
 503. Zarządzenie 0050.98.2016
  Wyświetleń: 2551
 504. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przepompowni ścieków wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną na terenie SAG Olszowa - Sieroniowice, Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2543
 505. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. nr 317/3 położonej w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2542
 506. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę obiektu wielofunkcyjnego nw działce nr 544 w Ujeździe
  Wyświetleń: 2538
 507. Informacja o wydanej decyzji - Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej
  Wyświetleń: 2537
 508. Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie oceny oddzaiływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzenia 3 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2535
 509. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030.
  Wyświetleń: 2534
 510. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 12.06.2012 r.
  Wyświetleń: 2527
 511. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę na okres 5 lat część nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ujazd z przeznaczeniem pod posadowienie garażu.
  Wyświetleń: 2527
 512. Klauzule informacyjne
  Wyświetleń: 2523
 513. Ogłoszenie I Przetargu Ustnego Nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.
  Wyświetleń: 2521
 514. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.
  Wyświetleń: 2509
 515. Zarządzenienie nr 0050.84.2012 Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy e formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2509
 516. Ogłoszenie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty wykonawcy K&K Kapica Karpiak Technika Grzewcza i Sanitarna
  Wyświetleń: 2507
 517. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PALCE ZABAW I SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 2502
 518. Zarządzenie o ogłoszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Ujeździe i Jaryszowie
  Wyświetleń: 2502
 519. Zarządzenie Nr 0151/173/2009r. Burmistrza Ujazdu z dnia 26 marca 2009r.
  Wyświetleń: 2500
 520. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.188.2013 z dnia 31.07.2013r.w sprawie sprzedaży działki nr 617/2 w Starym Ujeździe pod ciągi pieszo-jezdne
  Wyświetleń: 2495
 521. Zarządzenie nr 0050.75.2011 Burmistrza Ujazdu z dnia 19.12.2011 w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2494
 522. PRZETARG NIEOGRANICZONY - PEŁNIENIE KOMPLEKSOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:„Odprowadzenie wód burzowych w SAG Olszowa, Zimna Wódka”
  Wyświetleń: 2493
 523. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży lokali użytkowych na rzecz najemcy.
  Wyświetleń: 2491
 524. Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2490
 525. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2487
 526. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujzas z organizacjami pozarządowymi.
  Wyświetleń: 2486
 527. Zarządzenie Nr 0050.107.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 2473
 528. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2472
 529. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2471
 530. Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż
  Wyświetleń: 2467
 531. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 17.05.2013 r.
  Wyświetleń: 2465
 532. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2465
 533. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU
  Wyświetleń: 2462
 534. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaz 1szt. tablicy informacyjnej.
  Wyświetleń: 2459
 535. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrznnego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 09 listopada 2007r.
  Wyświetleń: 2457
 536. Konkurs ofert na przygotowanie dokumentacji - Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 2456
 537. Zarządzenie Burmistrza Ujzdu w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargopwej lokalu użytkowego w Ujeździe pl. 1 Maja 11 na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 2455
 538. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2455
 539. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zad.pn:„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz.”
  Wyświetleń: 2454
 540. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 2454
 541. Zmiana mpzp w gminie Ujazd dla części terenów wsi OLSZOWA - 2008 r.
  Wyświetleń: 2452
 542. Projekt Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej
  Wyświetleń: 2446
 543. ZAPYTANIE OFERTOWE-KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI ORAZ W OKRESIE GWARANCYJNYM DLA ZADANIA pn.:Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2446
 544. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 26.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2444
 545. Ogłoszenie burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2443
 546. Ogłoszenie II przetargu ustnegop nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 3 mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy ul. 3 Maja 19 wraz z ułamkową częścią gruntu.
  Wyświetleń: 2442
 547. Kwartalne wykonanie budżetu - 2015
  Wyświetleń: 2436
 548. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2436
 549. Zmiana Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2016 r.
  Wyświetleń: 2427
 550. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2424
 551. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE PFU - REWITALIZACJA RYNKU W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 2423
 552. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu pn.: Budowa wiaty- miejsca wypoczynku i rekreacji w miejscowości Nogowczyce wraz z przyłączem energetycznym.
  Wyświetleń: 2419
 553. ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 2418
 554. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE
  Wyświetleń: 2416
 555. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 2415
 556. Uchwały podatkowe na 2008 rok
  Wyświetleń: 2415
 557. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 2414
 558. Zarządzenie Nr 0050.274.2018 w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Publicznego w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 6
  Wyświetleń: 2414
 559. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sieroniowicach i Balcarzowicach.
  Wyświetleń: 2413
 560. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2411
 561. Zaproszenie do składania odert na demontaż, transport oraz utylizację materiałów azbestowych z terenu Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2409
 562. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla osiedla Piaski w Ujeździe - 2003 r.
  Wyświetleń: 2405
 563. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Przebudowa drogi gminnej nr 105774O Księży Las w Olszowej
  Wyświetleń: 2403
 564. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2401
 565. Kominikaty o zagrożeniu upraw z dnia 04.07.2016 r.
  Wyświetleń: 2399
 566. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 2395
 567. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2391
 568. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 442 położonej w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej, st. wła. Gminy Ujazd, pod zabudowę mieszkaniową , wielorodzinną.
  Wyświetleń: 2390
 569. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE organizowanej w dniu 1 CZERWCA 2014 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2387
 570. Zarządzenie Burmistzra Ujazdu Nr 0050.237.2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie sprzedaży dz. nr 224/2 położonej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2387
 571. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.1.2013
  Wyświetleń: 2385
 572. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn. " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK"
  Wyświetleń: 2379
 573. Zarządzenie nr 0050.100.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 2377
 574. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 23.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2373
 575. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2373
 576. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.
  Wyświetleń: 2371
 577. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedaży dz. nr 471/1 o pow. 0,1460 ha, położonej w Niezdrowicach, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową
  Wyświetleń: 2369
 578. Informacja o wykluczeniu oraz odrzuceniu ofert w postępowaniu pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
  Wyświetleń: 2368
 579. Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 387 w Kluczu o pow. 0,5046 ha oraz działki budowlanej o pow. 0,0604 ha w Ujeździe przy ul. Kościuszki
  Wyświetleń: 2365
 580. Zawiadomienie nr RG.OŚ.6220.32011
  Wyświetleń: 2364
 581. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do wglądu do publicznego projektu MPZP dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2361
 582. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.07.2013 r.
  Wyświetleń: 2359
 583. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne
  Wyświetleń: 2356
 584. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.
  Wyświetleń: 2354
 585. Nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na 2-dniowy festyn w Ujeździe - DNI PARTNERSTWA UJAZD-BRIDLICNA
  Wyświetleń: 2352
 586. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ 09-10 lipca 2011
  Wyświetleń: 2352
 587. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2352
 588. Zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2350
 589. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 15.04.2013 r.
  Wyświetleń: 2349
 590. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Budowa kanalziacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.`
  Wyświetleń: 2346
 591. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
  Wyświetleń: 2345
 592. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2344
 593. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzcji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1
  Wyświetleń: 2340
 594. Informacja o wynikach konkursu na realizację zadań - usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych
  Wyświetleń: 2337
 595. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2333
 596. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 02.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2331
 597. zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2330
 598. Zwolnienia od podatku dla przedsiębiorców
  Wyświetleń: 2330
 599. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 08.03.2013 r.
  Wyświetleń: 2328
 600. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2323
 601. Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych nr 2246/6 i 2374/2 połozonych w Ujeździe przy ul. Bursztynowej
  Wyświetleń: 2321
 602. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2316
 603. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.10.2012 r.
  Wyświetleń: 2313
 604. SZACOWANIE WARTOŚCI-OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2312
 605. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 2311
 606. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: Dostawa oleju opałowego dla placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ujazd na rok 2013-2014
  Wyświetleń: 2311
 607. Informacja o wyborze oferty konkursu wykonania zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2311
 608. Informacja o wydanej decyzji środowiskowej- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska
  Wyświetleń: 2311
 609. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą TARGI PANIEŃSKIE
  Wyświetleń: 2311
 610. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2310
 611. Informacja w sprawie rostrzygnięcia konkursu na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2309
 612. Zaproszenie do złożenia oferty na nadzór inwestorski w zadaniu Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2308
 613. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie w prasie lokalnej ogłoszenia promującego projekt pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2307
 614. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2305
 615. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą DOŻYNKI GMINNE 04 września 2011
  Wyświetleń: 2298
 616. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.
  Wyświetleń: 2296
 617. Informacja o wydanej decyzji- Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2295
 618. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów SAG, uchwała z dnia 01 sierpnia 2006 r.
  Wyświetleń: 2292
 619. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy planerowej DNI ZIEMI UJAZDOWSKIEJ
  Wyświetleń: 2292
 620. obwieszczenie RDOŚ w Katowicach
  Wyświetleń: 2291
 621. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2287
 622. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki
  Wyświetleń: 2283
 623. Ogłoszenie o uzupełniającym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2283
 624. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 21.09.2012 r.
  Wyświetleń: 2282
 625. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PSP W SIERONIOWICACH
  Wyświetleń: 2282
 626. Informacja o wydanej decyzji o zmianie decyzji Nr RG.6220.5.2011 z dnia 3 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2280
 627. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce.
  Wyświetleń: 2275
 628. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa wrejonie przysiółka Księży Las.
  Wyświetleń: 2275
 629. Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 2275
 630. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2012
  Wyświetleń: 2273
 631. Zarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
  Wyświetleń: 2272
 632. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia- Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów śceków dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2272
 633. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 10.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2271
 634. Zarządzenie NR 0050.173.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 5.12.2016 w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2267
 635. Informacja o wydanej decyzji - Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istnejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscwości Olszowa-Księży Las
  Wyświetleń: 2265
 636. Informacja o wydanej decyzji - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.
  Wyświetleń: 2265
 637. informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2259
 638. Informacja o wydanej decyzji- Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd.
  Wyświetleń: 2257
 639. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 07 września 2014 roku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2255
 640. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2252
 641. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2251
 642. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczą na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2249
 643. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia-RG.OŚ.6220.6.2011 z dnia 7 października 2011r.
  Wyświetleń: 2246
 644. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 2244
 645. ZAPYTANIE OFERTOWE-SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM-ODPROW.WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 2244
 646. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu Nr 0050.158.2016 z dnia 2 listopada 2016r, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonych w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 2244
 647. Ogłoszenie I Przetarg Ustny Nieograniczony na dzierżawę części działki pod garaże oraz pod komercyjną działalność gospodarczą, na okres 5 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 2243
 648. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2243
 649. Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z kompletem uzgodnień i decyzji do uzyskania pozwolenia na budowę projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2242
 650. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.198.2017 z dnia 27.03.2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2238
 651. Informacja o wydanej decyzji - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.
  Wyświetleń: 2237
 652. ZAWIADOMIENIE stron o wydanym postanowieniu- Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.
  Wyświetleń: 2237
 653. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia RG.OŚ.6220.7.2011
  Wyświetleń: 2233
 654. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2231
 655. ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lok. mieszkalnego nr 7 miesczącego się w budynku w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu
  Wyświetleń: 2230
 656. Informacja o wyborze wykonawcy Studium wykonalności projektu pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2228
 657. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2221
 658. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2221
 659. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 16.07.2012 r.
  Wyświetleń: 2218
 660. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 grudnia 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2218
 661. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzieżawy
  Wyświetleń: 2216
 662. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd.
  Wyświetleń: 2212
 663. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 2208
 664. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 grudnia 2014 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2203
 665. Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw
  Wyświetleń: 2203
 666. Informacja o wydanej decyzji - Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.
  Wyświetleń: 2202
 667. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
  Wyświetleń: 2202
 668. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2201
 669. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 05.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2199
 670. Unieważnienie postępowania na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 2199
 671. komunikat o zagrożeniu upraw roślin z dnia 19.06.2013 r., 20.06.2013 r., 25.06.2013 r.
  Wyświetleń: 2198
 672. ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 2197
 673. Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2192
 674. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 2188
 675. ZAPYTANIE OFERTOWE-GT.042.8.2018.2019
  Wyświetleń: 2188
 676. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2017 roku zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2182
 677. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
  Wyświetleń: 2170
 678. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia- Produkcja eko-pelletu w Sieroniowicach.
  Wyświetleń: 2164
 679. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.
  Wyświetleń: 2162
 680. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.2.2013 z dnia 16 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2160
 681. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa.
  Wyświetleń: 2157
 682. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu ochrocny i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2154
 683. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.4.2013 z dnia 7 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 2153
 684. Informacja o wydanej decyzji pn. Produkcja eko-pelletu w miejscowości Sierobiowice.
  Wyświetleń: 2153
 685. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego- Przebudowa dróg leśnych odcienek I km 0+000 do km 1+430, odcienek II km 0+000 do km 0+450 w Zimnej Wódce
  Wyświetleń: 2152
 686. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 21 MAJA 2017 roku na Rynku Miasta w Ujeździe
  Wyświetleń: 2149
 687. Informacja o wyborze w zad. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 2148
 688. PLAN POSTĘPOWAŃ NA 2020 R.
  Wyświetleń: 2145
 689. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowie stacji obsługi samochodów ciężarowych w Olszowej, gm. Ujazd?
  Wyświetleń: 2142
 690. OBWIESZCZENIE STAROSTY STRZELECKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2137
 691. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.196.2017 z dnia 21.03.2017 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018, uczniom obecnych klas szóstych szkół podstawowych w Jaryszowie i Olszowej.
  Wyświetleń: 2137
 692. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2135
 693. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie 2 szt. tabliczek pamiątkowych w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2134
 694. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 3 szt. tablic pamiątkowych w ramach projektu pn. Modernizacja boiska sportowego w Ujeździe wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.
  Wyświetleń: 2132
 695. VIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 2129
 696. OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu
  Wyświetleń: 2120
 697. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd
  Wyświetleń: 2120
 698. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
  Wyświetleń: 2119
 699. Zaproszenie do złożenia oferty na zamieszczenie ogłoszenia o rozpoczęciu realizacji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 2117
 700. Zarządzenie Nr 0050.267.2014 z dnia 30.07.2014 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 15 w Ujeździe oraz oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu .
  Wyświetleń: 2111
 701. Obwieszczenie wydania decyzji na wycinkę drzew wzdłóż rzeki Kłodnica
  Wyświetleń: 2108
 702. Wyniki konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2102
 703. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 2102
 704. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych w Ujeździe w dniu 10 września 2017 r.
  Wyświetleń: 2098
 705. Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe
  Wyświetleń: 2095
 706. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2087
 707. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 05 grudnia 2016 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2082
 708. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości gruntowej składającej się z 2 działek tj. dz. nr 1690/1 o pow. 0,4995 ha oraz dz. nr 1690/4 o pow. 1,7620 ha połozonej w Ujeździe przy ul. Okrzei 6.
  Wyświetleń: 2082
 709. ZAPYTANIE OFERTOWE-DORADZTWO TECHNICZNE
  Wyświetleń: 2071
 710. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2069
 711. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 2062
 712. Konkurs na opracowanie studium wykonalności - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd i budynku Urzędu Miejskiego w Ujeździe ? odnawialne źródła energii pompy ciepła
  Wyświetleń: 2050
 713. Otwarty nabór partnera - REWITALIZACJA
  Wyświetleń: 2039
 714. ZAPYTANIE OFERTOWE - OBSŁUGA BANKOWA
  Wyświetleń: 2038
 715. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych
  Wyświetleń: 2038
 716. Informacja rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2014 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2037
 717. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego dla MGODK w Ujeździe
  Wyświetleń: 2035
 718. ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 , o pow. 20,10m2 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntudz. nr 635 oraz 2 działek budowlanych położonych na Piaskach w Ujeździe
  Wyświetleń: 2035
 719. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu 0050.194.2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2017 roku
  Wyświetleń: 2031
 720. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 grudnia 2015 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2028
 721. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w spr. sprzedaży w formie bezprz. lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku mieszkalnym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecznajemcy lokalu
  Wyświetleń: 2025
 722. Zaproszenie do złożenia oferty na projekt, wykonanie oraz montaż 1szt. tablicy pamiątkowej w ramach projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 2022
 723. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
  Wyświetleń: 2021
 724. Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2019
 725. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 2014
 726. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 2012
 727. Projekt planu zrównoważonego transportu zbiorowego dla Związku Celowego Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI"
  Wyświetleń: 2009
 728. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI
  Wyświetleń: 2001
 729. ZARZĄDZENIE NR 0151/242/2010 r. BURMISTRZA UJAZDU w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste dz. nr 548/1 pod garaż wraz z 193/1000 częściami dz. nr 548/8- plac manewrowy położonych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1990
 730. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetragu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa poddasza budynku remizy strażackiej łącznie z zmianą sposobu użytkowania na cele społeczno-kulturalne wsi wraz z budową wiaty w Starym Ujeździe
  Wyświetleń: 1985
 731. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Burmistrza Ujazdu za rok 2018
  Wyświetleń: 1985
 732. Informacja o odrzuceniu oferty w postępowaniu przetargowym pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1984
 733. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 1981
 734. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2016r
  Wyświetleń: 1978
 735. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1969
 736. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Wyświetleń: 1962
 737. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600 kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m. 4
  Wyświetleń: 1960
 738. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014
  Wyświetleń: 1947
 739. Informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowania przetargowym pn Adaptacja poddasza budynku urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku na potrzeby Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1946
 740. Burmistrz Ujazdu Ogłasza I Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 w Ujeździe o pow. 53m2 wraz z oddaniem w użyt. wiecz.ułamk. części gruntu działek nr 518, 519, 520, 521,522
  Wyświetleń: 1936
 741. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadania pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd. 22.08.2013r.
  Wyświetleń: 1927
 742. ZAPYTANIE OFERTOWE - Na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę nowych siłowni zewnętrznych i placów zabaw oraz modernizację istniejących placów zabaw polegających na doposażeniu ich w nowe urządzenia i urządzenia siłow
  Wyświetleń: 1926
 743. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 1923
 744. Ogłoszenie Związku Powiatowo - Gminnego "JEDŹ Z NAMI" z dnia 17 października 2017
  Wyświetleń: 1923
 745. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.3.2013 z dnia 05.02.2014r.
  Wyświetleń: 1922
 746. Ogłoszenie konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 1915
 747. ZAPYTANIE OFERTOWE-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
  Wyświetleń: 1911
 748. Przetarg nieograniczony- Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej
  Wyświetleń: 1907
 749. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie warsztatu blacharskiego dla samochodów osobowych na działce nr 22 położonej w Balcarzowicach, gm. Ujazd
  Wyświetleń: 1903
 750. Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa - Księży Las 1
  Wyświetleń: 1900
 751. Burmistrz Ujazdu Ogłasza II Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz. nr 7, mieszczącego się w budynku przy Pl. 1 Maja 13 , wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części działki nr 518, 519, 520, 521, 522-UNIEWAŻNIONY
  Wyświetleń: 1896
 752. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1896
 753. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2008 r.
  Wyświetleń: 1893
 754. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-opracowanie PFU dla poprawy gospodarki wodnej w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 1886
 755. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi gminnej dojazdowej do studni wodociągowych w Ujeździe
  Wyświetleń: 1867
 756. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego z dnia 12.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1865
 757. PRZETARG NIEOGRANICZONY- Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodnosci biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn; Etap I -Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1856
 758. Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.
  Wyświetleń: 1856
 759. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1848
 760. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice z dnia 29.01.2018 oraz Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dn 27.02.2018 stwierdzającego nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1845
 761. Ogłoszenie o II Przetargu Ustnym Nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7, mieszczącego się w budynku mieszkalno-usługowym, w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13 wraz z oddaniem w uż. wieczyste 238/10000 części działek nr 518, 519, 520, 521, 522
  Wyświetleń: 1845
 762. Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 15 grudnia 2011 roku na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1844
 763. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi gminnej nr 105785O w Strefie Aktywności Gospodarczej obręb Zimna Wódka, gmina UjazdNumer ogłoszenia w BZP 135764 - 2012, data zamieszczenia 27.04.2012
  Wyświetleń: 1843
 764. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o przyjęciu uchwały Nr XLIV.251.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 11 września 2014r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
  Wyświetleń: 1832
 765. Zaproszenie do złożenia oferty na druk ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, na potrzeby promocji projektu pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.
  Wyświetleń: 1832
 766. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady, jednostek pomocniczych gminy i promocji
  Wyświetleń: 1826
 767. PRZETARG NIEOGRANICZONY - NADZÓR - Rewitalizacja Placu 1 Maja w Ujeździe
  Wyświetleń: 1824
 768. Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie kompleksowych SIWZ w zwiazku z zadaniem pn. Modernizacja boiska sprotowego w Ujeździe wraz z rozbudowa infrastruktury towrzyszącej.
  Wyświetleń: 1812
 769. Zapytanie ofertowe - Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom"
  Wyświetleń: 1808
 770. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu o sprzedazy w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalneg nr 13/4 mieszczące się w budynku mieszkalno-usługowym w Ujeździe przy Pl. 1 Maja 13-16 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ułamkowej cześci gruntu
  Wyświetleń: 1808
 771. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego
  Wyświetleń: 1802
 772. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 1788
 773. ROZEZNANIE RYNKU NA OPRACOWANIE SWI
  Wyświetleń: 1787
 774. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1777
 775. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych w 2014 rok
  Wyświetleń: 1770
 776. Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”
  Wyświetleń: 1766
 777. PRZETARG NIEOGRANICZONY- NADZÓR- Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1765
 778. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia ? usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych
  Wyświetleń: 1754
 779. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic informacyjnych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1754
 780. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie oraz montaż 4 szt. tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu: Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie Gminy Ujazd- odnawialne źródła energii.
  Wyświetleń: 1752
 781. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice z dnia 28.12.2017 oraz Rozstrzygnięce Nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 02.02.2018 stwierdzające nieważność w części w/w planu
  Wyświetleń: 1747
 782. ZAPYTANIE OFERTOWE- OPRACOWANIE PFU-GT.7011.3.2019
  Wyświetleń: 1744
 783. Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018r.
  Wyświetleń: 1739
 784. PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap II - ODBUDOWA ZDEGRADOWANEGO STAWU W STARYM UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1738
 785. PRZETARG NIEOGRANICZONY-Partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych
  Wyświetleń: 1738
 786. Raport o stanie Gminy za 2018 rok
  Wyświetleń: 1731
 787. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na obsługę gastronomiczną imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE„ organizowanej w dniu 20 MAJA 2018 roku na Rynku Miasta w Ujeździe w zamian za wyłączność
  Wyświetleń: 1731
 788. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-RPO WO 2001-2020 DZ.2.2.1 - SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM - ODPROWADZENIE WÓD BURZOWYCH W SAG OLSZOWA I ZIMNA WÓDKA
  Wyświetleń: 1729
 789. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1724
 790. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W JARYSZOWIE-UL.STAWOWA
  Wyświetleń: 1713
 791. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2017 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1707
 792. Informacja o nowych formularzach na podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 1694
 793. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 1690
 794. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Wyświetleń: 1677
 795. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 1638
 796. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2018 rok
  Wyświetleń: 1637
 797. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY UJAZD I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1629
 798. Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1614
 799. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023
  Wyświetleń: 1612
 800. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.89.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Ujazd
  Wyświetleń: 1610
 801. Uchwała Nr II.11.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1605
 802. Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1598
 803. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 r zadania z zakresu pomocy społecznej.
  Wyświetleń: 1582
 804. Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 1571
 805. Uchwała Nr II.14.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1566
 806. Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1564
 807. XV Sesja RM
  Wyświetleń: 1560
 808. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego dot. wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie KSSE w Ujeździe
  Wyświetleń: 1557
 809. Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 listopada 2016 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1554
 810. Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-01-2020
  Wyświetleń: 1554
 811. Uchwała Nr II.12.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1551
 812. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 1545
 813. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1545
 814. Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1544
 815. Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2020
  Wyświetleń: 1541
 816. Zawiadomienie o wszęciu postępowania
  Wyświetleń: 1540
 817. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1538
 818. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 1522
 819. Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-08-2019
  Wyświetleń: 1521
 820. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2018r
  Wyświetleń: 1516
 821. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 1515
 822. Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1510
 823. XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1507
 824. Zarządzenie Nr 0050.129.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2020
  Wyświetleń: 1506
 825. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa drogi gminnej nr 105734 O ul. Jaryszowska w m. Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1501
 826. Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1501
 827. IX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1500
 828. Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1500
 829. XVII Sesja RM
  Wyświetleń: 1498
 830. Uchwała Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1497
 831. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 1492
 832. Uchwała Nr II.9.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1490
 833. Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-01-2020
  Wyświetleń: 1485
 834. Przetarg nieograniczony (II postępowanie)- „Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn” Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1484
 835. Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1481
 836. Uchwała Nr II.10.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1474
 837. Uchwała Nr II.7.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1467
 838. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem lokalu użytkowego pod działalność rehabilitacyjną
  Wyświetleń: 1461
 839. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1459
 840. Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-07-2019
  Wyświetleń: 1457
 841. Zarządzenie Nr 0050.47.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1456
 842. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1452
 843. Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1450
 844. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o terminie naboru kandydatów na członków Młodzieżowej Rady Gminy w Ujeździe oraz o zasadach i terminie przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1445
 845. Uchwała Nr II.13.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1443
 846. Uchwała Nr II.16.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1440
 847. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2017r
  Wyświetleń: 1439
 848. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego programu Współpracy Gminy Ujazd w organizacjami pozarządowymi na rok 2020
  Wyświetleń: 1436
 849. Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2020
  Wyświetleń: 1435
 850. X Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1433
 851. Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019
  Wyświetleń: 1432
 852. Harmonogram postępowania rekrutaryjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 201812019 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
  Wyświetleń: 1430
 853. Zarządzenie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019
  Wyświetleń: 1430
 854. Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1430
 855. Wyniki przetargu pisemnego nieograniczonego na wynajem części lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1428
 856. Obwieszczenie Wojewody ws obwodnicy
  Wyświetleń: 1426
 857. Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1423
 858. Zarządzenie Nr 0050.44.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2019 w
  Wyświetleń: 1420
 859. Zarządzenie Nr 0050.2.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-11-2018
  Wyświetleń: 1417
 860. Zamówienia publiczne nieobjęte PZP
  Wyświetleń: 1410
 861. Zarządzenie Nr 0050.34.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2019 w
  Wyświetleń: 1410
 862. Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2019
  Wyświetleń: 1409
 863. Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1407
 864. Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-05-2019
  Wyświetleń: 1407
 865. Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1404
 866. Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-03-2019 w
  Wyświetleń: 1403
 867. Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019 w
  Wyświetleń: 1399
 868. Zawiadomienie o wydaniu decyzji
  Wyświetleń: 1397
 869. Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1395
 870. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1390
 871. Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020
  Wyświetleń: 1388
 872. Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1385
 873. Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2019 w
  Wyświetleń: 1384
 874. Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019
  Wyświetleń: 1383
 875. XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1382
 876. Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1381
 877. Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1379
 878. Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1375
 879. Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019
  Wyświetleń: 1371
 880. Zarządzenie Nr 0050.91.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2019
  Wyświetleń: 1371
 881. Zarządzenie nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019r.
  Wyświetleń: 1370
 882. Przetarg nieograniczony - Odwiercenie studni głębinowych w m. Ujazd, Sieroniowice i Zimna Wódka
  Wyświetleń: 1366
 883. XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1366
 884. Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019
  Wyświetleń: 1366
 885. Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-10-2019 w
  Wyświetleń: 1366
 886. Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1362
 887. Zarządzenie Nr 0050.16.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1359
 888. Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-10-2019
  Wyświetleń: 1358
 889. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.239.2021 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1357
 890. 4/2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1356
 891. Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019
  Wyświetleń: 1354
 892. Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019
  Wyświetleń: 1351
 893. Decyzja ZRiD
  Wyświetleń: 1346
 894. Zarządzenie Nr 0050.5.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1346
 895. Zarządzenie Nr 0050.14.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1343
 896. Zarządzenie Nr 0050.67.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-08-2019
  Wyświetleń: 1343
 897. Zarządzenie Nr 0050.69.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019 w
  Wyświetleń: 1342
 898. Zarządzenie Nr 0050.6.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2018
  Wyświetleń: 1341
 899. Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-09-2019
  Wyświetleń: 1341
 900. Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019
  Wyświetleń: 1340
 901. Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1339
 902. Zarządzenie Nr 0050.15.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1337
 903. Zarządzenie Nr 0050.108.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2019
  Wyświetleń: 1334
 904. Zarządzenie Nr 0050.45.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1334
 905. Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1332
 906. Zarządzenie Nr 0050.89.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019
  Wyświetleń: 1332
 907. Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019
  Wyświetleń: 1331
 908. Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018
  Wyświetleń: 1329
 909. Uchwała Nr I.2.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1327
 910. Zarządzenie Nr 0050.5a.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-11-2018
  Wyświetleń: 1327
 911. 2/2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo Budżetowego
  Wyświetleń: 1324
 912. Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1322
 913. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok
  Wyświetleń: 1320
 914. Zarządzenie Nr 0050.46.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2019
  Wyświetleń: 1319
 915. Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1319
 916. Zarządzenie Nr 0050.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-08-2019
  Wyświetleń: 1319
 917. Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1318
 918. Zarządzenie Nr 0050.33.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1316
 919. Uchwała Nr I.1.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1315
 920. Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1315
 921. 1/2020 - Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 1314
 922. Uchwała Nr II.6.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1312
 923. Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1310
 924. XVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1308
 925. Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-08-2019
  Wyświetleń: 1307
 926. 1/2021 - Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady, jednostek pomocniczych gminy i promocji
  Wyświetleń: 1305
 927. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych
  Wyświetleń: 1303
 928. Uchwała Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1303
 929. Zarządzenie Nr 0050.7.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1302
 930. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1301
 931. Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1294
 932. Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2019
  Wyświetleń: 1293
 933. Uchwała Nr XXIV.185.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 1289
 934. Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-04-2019
  Wyświetleń: 1288
 935. Uchwała Nr I.3.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-11-2018
  Wyświetleń: 1287
 936. Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1286
 937. Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2010
  Wyświetleń: 1285
 938. Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-12-2019
  Wyświetleń: 1284
 939. Zarządzenie Nr 0050.104.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1281
 940. Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1280
 941. Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1278
 942. Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1277
 943. Uchwała Nr IV.35.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1275
 944. Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1274
 945. Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019
  Wyświetleń: 1273
 946. Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1272
 947. Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019 w
  Wyświetleń: 1271
 948. Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018
  Wyświetleń: 1269
 949. Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019
  Wyświetleń: 1268
 950. Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1267
 951. Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1267
 952. Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-10-2019
  Wyświetleń: 1267
 953. Uchwała Nr III.20.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1266
 954. Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1265
 955. Uchwała Nr II.4.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1264
 956. Uchwała Nr III.28.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1263
 957. Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-06-2002
  Wyświetleń: 1262
 958. Zarządzenie Nr 0050.90.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 06-11-2019 w
  Wyświetleń: 1262
 959. Uchwała Nr II.5.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1261
 960. Uchwała Nr III.27.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1260
 961. Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-03-2019
  Wyświetleń: 1259
 962. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 14.08.2020 r. na działki 2393 i część działki 2392
  Wyświetleń: 1257
 963. Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-11-2019
  Wyświetleń: 1256
 964. Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1256
 965. Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2020
  Wyświetleń: 1255
 966. Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1253
 967. Uchwała Nr II.17.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1248
 968. ZAPYTANIE OFERTOWE- KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI -„Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn”; Etap I - Zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe
  Wyświetleń: 1247
 969. Uchwała Nr II.18.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018
  Wyświetleń: 1246
 970. Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1246
 971. Uchwała Nr III.21.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1245
 972. Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019
  Wyświetleń: 1245
 973. Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w
  Wyświetleń: 1245
 974. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA-NADZÓR-RYNEK W UJEŹDZIE
  Wyświetleń: 1244
 975. Uchwała nr III.23.2018 z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1244
 976. Zapytanie ofertowe na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1243
 977. Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1243
 978. Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 1242
 979. Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-09-2019
  Wyświetleń: 1241
 980. Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019
  Wyświetleń: 1241
 981. Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-06-2020
  Wyświetleń: 1240
 982. Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019
  Wyświetleń: 1240
 983. Drugie postępowanie - Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663
  Wyświetleń: 1238
 984. Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-11-2019
  Wyświetleń: 1238
 985. Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1236
 986. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1236
 987. Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1233
 988. Strategia Rozowju Gminy Ujazd na lata 2015-2025
  Wyświetleń: 1233
 989. Uchwała Nr III.22.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1233
 990. Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019
  Wyświetleń: 1233
 991. Zarządzenie Nr 0050.159.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1232
 992. Uchwała Nr III.26.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1226
 993. Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1224
 994. Zarządzenie Nr 0050.96.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 1224
 995. Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1223
 996. Zarządzenie Nr 0050.93.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1223
 997. Zarządzenie Nr 0050.149.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1222
 998. Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 1219
 999. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1218
 1000. Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-06-2020
  Wyświetleń: 1216
 1001. Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2019
  Wyświetleń: 1216
 1002. Wstrzymanie do odwołania procedury konkursowej na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1213
 1003. Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1213
 1004. Zawiadomienie-Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1210
 1005. Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020
  Wyświetleń: 1209
 1006. Zarządzenie nr 0050.259.2021 z 30.07.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1208
 1007. Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1207
 1008. XIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1204
 1009. Raport o stanie Gminy za 2020 rok
  Wyświetleń: 1203
 1010. Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-12-2019
  Wyświetleń: 1203
 1011. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1201
 1012. Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 1199
 1013. Informacja o wyniku przetargu na działkę nr 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 1187
 1014. Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 1187
 1015. Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018
  Wyświetleń: 1186
 1016. Sprawozdania finansowe za 2019 rok
  Wyświetleń: 1183
 1017. Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-04-2019
  Wyświetleń: 1183
 1018. Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2019
  Wyświetleń: 1180
 1019. Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020 w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
  Wyświetleń: 1175
 1020. Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1175
 1021. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2019
  Wyświetleń: 1172
 1022. Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020
  Wyświetleń: 1170
 1023. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1170
 1024. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1168
 1025. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1168
 1026. Uchwała Nr III.24.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1166
 1027. Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1163
 1028. Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2020
  Wyświetleń: 1163
 1029. Informacja o wydanej decyzji nr RG.6220.8.2019
  Wyświetleń: 1162
 1030. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1162
 1031. Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-10-2020
  Wyświetleń: 1162
 1032. Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 1161
 1033. Informacja o wydanej decyzji
  Wyświetleń: 1159
 1034. Zarządzenie Nr 0050.187.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1159
 1035. Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1158
 1036. Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1158
 1037. Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.
  Wyświetleń: 1157
 1038. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1156
 1039. Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-10-2020
  Wyświetleń: 1156
 1040. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2019 rok
  Wyświetleń: 1154
 1041. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1153
 1042. Zarządzenie Nr 0050.103.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1153
 1043. Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-06-2020
  Wyświetleń: 1153
 1044. ZAPYTANIE OFERTOWE na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" z terenu Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1151
 1045. Zarządzenie Nr 0050.41.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2019
  Wyświetleń: 1151
 1046. Gmina Ujazd w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant w wysokości 60 000 zł na zakup sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 1150
 1047. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 1150
 1048. Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-10-2019
  Wyświetleń: 1148
 1049. Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019
  Wyświetleń: 1147
 1050. Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1145
 1051. Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1141
 1052. Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Wyświetleń: 1141
 1053. Zarządzenie Nr 0050.188.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2020
  Wyświetleń: 1140
 1054. Zarządzenie Nr 0050.147.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1138
 1055. Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1138
 1056. Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1136
 1057. Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019
  Wyświetleń: 1133
 1058. Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1132
 1059. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice"
  Wyświetleń: 1130
 1060. Zarządzenie Nr 0050.146.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-06-2020
  Wyświetleń: 1125
 1061. Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1123
 1062. Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1122
 1063. Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1121
 1064. Uchwała Nr XI.87.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1120
 1065. Zarządzenie Nr 0050.148.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-06-2020
  Wyświetleń: 1120
 1066. Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1119
 1067. Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1119
 1068. Uchwała Nr III.25.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2018
  Wyświetleń: 1118
 1069. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 1117
 1070. Unieważnienie konkursu na dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe
  Wyświetleń: 1117
 1071. Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-10-2020
  Wyświetleń: 1117
 1072. Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019
  Wyświetleń: 1116
 1073. Uchwała Nr XI.92.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1112
 1074. Zarządzenie Nr 050.30.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-02-2019
  Wyświetleń: 1111
 1075. Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1110
 1076. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1109
 1077. Uchwała Nr XI.88.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1109
 1078. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1109
 1079. Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1108
 1080. Zarządzenie Nr 0050.102.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2019
  Wyświetleń: 1106
 1081. Uchwała Nr V.45.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok
  Wyświetleń: 1104
 1082. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 1103
 1083. Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2020
  Wyświetleń: 1101
 1084. Uchwała Nr VI.53.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1095
 1085. Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1094
 1086. Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 1094
 1087. Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-01-2019
  Wyświetleń: 1093
 1088. Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-04-2020
  Wyświetleń: 1090
 1089. Uchwała Nr XI.91.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1085
 1090. Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2020
  Wyświetleń: 1084
 1091. Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 1082
 1092. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 1081
 1093. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 1081
 1094. Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2020
  Wyświetleń: 1079
 1095. Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-05-2020
  Wyświetleń: 1077
 1096. Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1075
 1097. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 roku
  Wyświetleń: 1075
 1098. ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2020 BURMISTRZA UJAZDU  z dnia 5 maja 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy  w formie bezprzetargowej 
  Wyświetleń: 1074
 1099. Zarządzenie Nr 0050.144.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-05-2020
  Wyświetleń: 1074
 1100. Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019
  Wyświetleń: 1072
 1101. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1070
 1102. Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1067
 1103. Uchwała Nr V.44.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1057
 1104. Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1057
 1105. Uchwała Nr XXV.187.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1056
 1106. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 1055
 1107. Uchwała Nr XXV.189.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 1054
 1108. Uchwała Nr V.41.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1050
 1109. Uchwała Nr V.43.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1050
 1110. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w Ujeździe przy ul. Strzeleckiej 11
  Wyświetleń: 1040
 1111. Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1039
 1112. Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1038
 1113. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd ( działka 359 Stary Ujazd)
  Wyświetleń: 1037
 1114. XX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 1034
 1115. Uchwała Nr X.77.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 1030
 1116. Uchwała Nr XI.90.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1030
 1117. Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-02-2019
  Wyświetleń: 1029
 1118. 3/2021 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych na stanowisko ds. zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej.
  Wyświetleń: 1027
 1119. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 1027
 1120. Uchwała Nr V.42.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1026
 1121. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021
  Wyświetleń: 1025
 1122. Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1021
 1123. Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1021
 1124. Uchwała Nr VIII.64.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 1021
 1125. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1020
 1126. Uchwała Nr VIII.65.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
  Wyświetleń: 1020
 1127. Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 1017
 1128. Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 1017
 1129. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 1015
 1130. Zarządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2020
  Wyświetleń: 1014
 1131. Uchwała Nr V.40.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 1010
 1132. Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019 w
  Wyświetleń: 1009
 1133. Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 1006
 1134. Zarządzenie Nr 0050.257.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 1004
 1135. Uchwała Nr IX.71.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 1003
 1136. Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 999
 1137. Uchwała Nr X.79.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 996
 1138. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA KADENCJA 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 991
 1139. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2420
  Wyświetleń: 990
 1140. Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
  Wyświetleń: 990
 1141. Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 990
 1142. Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 988
 1143. Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019
  Wyświetleń: 988
 1144. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Finansowo Budżetowego
  Wyświetleń: 985
 1145. Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 985
 1146. Uchwała Nr X.78.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-07-2019
  Wyświetleń: 985
 1147. Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 984
 1148. Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-09-2020
  Wyświetleń: 984
 1149. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 982
 1150. Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 979
 1151. Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 979
 1152. Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 977
 1153. Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 975
 1154. Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 975
 1155. Zarządzenie Nr 0050.177.A.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 974
 1156. Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-09-2020
  Wyświetleń: 973
 1157. Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2020
  Wyświetleń: 972
 1158. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany MPZP części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice
  Wyświetleń: 966
 1159. Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 966
 1160. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2421
  Wyświetleń: 964
 1161. Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-10-2020
  Wyświetleń: 960
 1162. Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2020
  Wyświetleń: 958
 1163. Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2019
  Wyświetleń: 949
 1164. Uchwała Nr IV.36.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 948
 1165. Uchwała Nr VI.55.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 943
 1166. Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-09-2020
  Wyświetleń: 943
 1167. Uchwała Nr XXVII.205.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 941
 1168. Uchwała Nr XXVII.204.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 940
 1169. Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-08-2020
  Wyświetleń: 939
 1170. Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-09-2020
  Wyświetleń: 939
 1171. Uchwała Nr VI.54.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 936
 1172. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych w 2019r
  Wyświetleń: 936
 1173. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla działki 2418
  Wyświetleń: 935
 1174. Uchwała Nr IX.70.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 935
 1175. Burmistrz Ujazdu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych
  Wyświetleń: 934
 1176. Uchwała Nr VI.56.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019
  Wyświetleń: 927
 1177. Zarządzenie Nr 0050.179.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2020
  Wyświetleń: 927
 1178. Uchwała Nr V.46.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 924
 1179. Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy do referatu spraw obywatelskich i obronnych
  Wyświetleń: 922
 1180. Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 922
 1181. Uchwała Nr XXVII.201.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 922
 1182. Informacja o odrzuceniu oferty Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, ul. Tatrzańska 62/64, 93-219 Łódź - na zadanie „Sieć Życia Seniorów”
  Wyświetleń: 919
 1183. Zarządzenie Nr 0050.169.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-08-2020
  Wyświetleń: 919
 1184. Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 918
 1185. Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2020
  Wyświetleń: 916
 1186. Uchwała Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 914
 1187. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dn 25-01-2021 o wydaniu zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 913
 1188. Uchwała Nr XXVII.203.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 913
 1189. Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 909
 1190. Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2020
  Wyświetleń: 909
 1191. Uchwała Nr IX.72.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 908
 1192. Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 19-06-2019
  Wyświetleń: 908
 1193. Uchwała Nr XXIX.218.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 906
 1194. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 19.08.2021 r dla działki 2246/6
  Wyświetleń: 902
 1195. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 23.08.2021 r. dla dz. 2419
  Wyświetleń: 902
 1196. Uchwała Nr XXVII.202.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 902
 1197. Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 902
 1198. Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2020
  Wyświetleń: 901
 1199. Uchwała Nr V.39.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-02-2019
  Wyświetleń: 900
 1200. Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 899
 1201. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 898
 1202. Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-05-2019
  Wyświetleń: 897
 1203. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 897
 1204. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 897
 1205. Uchwała Nr IV.37.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-01-2019
  Wyświetleń: 894
 1206. Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2019
  Wyświetleń: 894
 1207. Wody Polskie Informują o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 893
 1208. Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2020
  Wyświetleń: 892
 1209. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o II przetargu ustnym ograniczonym w dniu 16.11.2021 r.
  Wyświetleń: 890
 1210. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Stary Ujazd
  Wyświetleń: 889
 1211. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 887
 1212. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 884
 1213. Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2020
  Wyświetleń: 882
 1214. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 881
 1215. Uchwała Nr XXIX.216.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 879
 1216. XXII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 875
 1217. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 874
 1218. Uchwała Nr XXXIV.236.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 873
 1219. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 - poprzednia wersja
  Wyświetleń: 872
 1220. XXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 872
 1221. Uchwała Nr XXXII.226.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 870
 1222. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 869
 1223. KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
  Wyświetleń: 868
 1224. Uchwała Nr XXVIII.207.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 868
 1225. Uchwała Nr XXXII.224.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 866
 1226. Uchwała Nr XXV.190.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 862
 1227. Uchwała Nr XXIX.214.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 861
 1228. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu nr 0050.236.2021 z dnia 13.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 861
 1229. Uchwała Nr XXX.219.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-04-2021
  Wyświetleń: 860
 1230. Uchwała Nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 859
 1231. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2020 roku
  Wyświetleń: 856
 1232. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.8.2020 z dnia 10 lutego 2021 roku
  Wyświetleń: 853
 1233. Uchwała Nr XXXIV.233.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 853
 1234. Uchwała Nr XXIX.217.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 851
 1235. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 20.08.2021 r. dla dz. 218/2
  Wyświetleń: 850
 1236. Informacja o wyniku przetargu z dnia 20.08.2021 r.
  Wyświetleń: 850
 1237. XII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 850
 1238. Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 849
 1239. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2020 rok
  Wyświetleń: 847
 1240. Uchwała Nr XXVII.197.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 838
 1241. Zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Ujazd
  Wyświetleń: 836
 1242. Uchwała Nr XXIX.215.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 834
 1243. Uchwała Nr XXVIII.206.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 834
 1244. Uchwała Nr XXXII.225.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 833
 1245. Uchwała Nr XXVII.199.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 830
 1246. Uchwała Nr XXVIII.210.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 828
 1247. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 827
 1248. Klauzula Informacyjna Decyzje podatkowe - RODO
  Wyświetleń: 826
 1249. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 825
 1250. Uchwała Nr XXXIV.232.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 824
 1251. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2021
  Wyświetleń: 823
 1252. XI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 820
 1253. Uchwała Nr XXVII.198.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 818
 1254. Uchwała Nr XXXIV.234.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 815
 1255. Uchwała Nr XXVIII.209.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-02-2021
  Wyświetleń: 814
 1256. Zawiadomienie stron o zawieszeniu postępowania
  Wyświetleń: 814
 1257. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2021
  Wyświetleń: 811
 1258. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 listopada 2019 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 811
 1259. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce i dla obrębu Balcarzowice
  Wyświetleń: 810
 1260. Uchwała Nr XXVI.195.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 810
 1261. XXIV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 810
 1262. Uchwała Nr XXXI.221.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 808
 1263. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2020
  Wyświetleń: 807
 1264. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 807
 1265. Uchwała Nr XXXIV.235.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 804
 1266. Uchwała Nr XXXIV.230.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 796
 1267. Uchwała Nr XXIX.213.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 793
 1268. Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Jana Brzechwy w Ujeździe
  Wyświetleń: 786
 1269. PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
  Wyświetleń: 780
 1270. Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 779
 1271. Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu o wyborze Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 778
 1272. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 777
 1273. Uchwała Nr XXVI.196.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 775
 1274. Plan postępowań
  Wyświetleń: 772
 1275. Zmiana terminu II przetargu ustnego nieograniczonego zaplanowanego na dzień 17.11.2021 r.
  Wyświetleń: 772
 1276. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 771
 1277. Uchwała Nr XXXIV.231.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 770
 1278. Zarządzenie Nr 0050.241.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 769
 1279. Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 768
 1280. Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 767
 1281. Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 12-11-2020
  Wyświetleń: 766
 1282. Zarządzenie Nr 0050.255.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-07-2021
  Wyświetleń: 765
 1283. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 764
 1284. Zarządzenie Nr 0050.250.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2021
  Wyświetleń: 763
 1285. Uchwała Nr XX.156.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 762
 1286. Uchwała Nr XXVI.193.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 762
 1287. Zarządzenie Nr 0050.240.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 762
 1288. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 761
 1289. Uchwała Nr XXXI.223.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 759
 1290. Uchwała Nr XXIX.211.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 757
 1291. Zarządzenie Nr 0050.242.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 756
 1292. Zarządzenie Nr 0050.256.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 755
 1293. Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 754
 1294. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 753
 1295. Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Wyświetleń: 753
 1296. Uchwała Nr XXIX.212.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 752
 1297. Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów
  Wyświetleń: 750
 1298. Uchwała Nr XXV.191.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 749
 1299. Zarządzenie Nr 0050.251.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 749
 1300. Uchwała Nr XXVI.194.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 748
 1301. Zarządzenie Nr 0050.239.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-04-2021
  Wyświetleń: 748
 1302. Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 746
 1303. Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 744
 1304. Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 744
 1305. Zarządzenie Nr 0050.252.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 743
 1306. Zarządzenie Nr 0050.234.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 739
 1307. Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 737
 1308. Uchwała Nr XXV.192.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 734
 1309. Zarządzenie Nr 0050.237.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 732
 1310. Zarządzenie Nr 0050.253.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2021
  Wyświetleń: 732
 1311. Uchwała Nr XXXI.220.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 730
 1312. Uchwała Nr XXXV.241.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 729
 1313. Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-12-2020
  Wyświetleń: 726
 1314. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 725
 1315. Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 722
 1316. Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 721
 1317. Zarządzenie Nr 0050.219.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2021
  Wyświetleń: 721
 1318. Uchwała Nr XXXI.222.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2021
  Wyświetleń: 720
 1319. Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 720
 1320. Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-12-2020
  Wyświetleń: 720
 1321. Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-12-2020
  Wyświetleń: 718
 1322. Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2020
  Wyświetleń: 717
 1323. Uchwała Nr XXXIII.228.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 716
 1324. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 716
 1325. Uchwała Nr XXXIII.227.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 715
 1326. Zarządzenie Nr 0050.220.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 715
 1327. Zarządzenie Nr 0050.238.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-04-2021
  Wyświetleń: 715
 1328. Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-12-2020
  Wyświetleń: 714
 1329. Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 714
 1330. Zarządzenie Nr 0050.235.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-04-2021
  Wyświetleń: 713
 1331. XXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 711
 1332. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2020 rok
  Wyświetleń: 709
 1333. Zarządzenie Nr 0050.218.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-01-2021
  Wyświetleń: 709
 1334. Decyzja
  Wyświetleń: 706
 1335. Zarządzenie Nr 0050.223.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-02-2021
  Wyświetleń: 706
 1336. Uchwała Nr XV.125.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 705
 1337. Uchwała Nr XXXIII.229.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 705
 1338. Uchwała Nr XII.99.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 704
 1339. Uchwała Nr XXXV.240.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 703
 1340. Zarządzenie Nr 0050.233.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-03-2021
  Wyświetleń: 703
 1341. Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek GDDKiA postępowania w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 700
 1342. Rok 2021 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 699
 1343. Zarządzenie Nr 0050.222.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 699
 1344. Uchwała Nr XV.118.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 696
 1345. Uchwała Nr XXIV.184.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 696
 1346. Uchwała Nr XVI.127.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 694
 1347. 3/2022 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 693
 1348. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 692
 1349. Uchwała Nr XV.121.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 692
 1350. Uchwała Nr XIII.105.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 689
 1351. Uchwała Nr XIV.114.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 688
 1352. Uchwała Nr XVI.129.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 688
 1353. Zarządzenie Nr 0050.215.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 688
 1354. Zarządzenie Nr 0050.243.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-04-2021
  Wyświetleń: 688
 1355. Uchwała Nr XXII.169.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 687
 1356. Zarządzenie Nr 0050.248.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 685
 1357. Uchwała Nr XXXV.239.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 683
 1358. Zarządzenie Nr 0050.249.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 683
 1359. Uchwała Nr XV.119.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 682
 1360. Uchwała Nr XV.122.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 682
 1361. Zarządzenie Nr 0050.269.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 681
 1362. Uchwała Nr XV.120.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 680
 1363. Zarządzenie Nr 0050.244.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-05-2021
  Wyświetleń: 680
 1364. Uchwała Nr XVI.132.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 679
 1365. Uchwała Nr XIII.109.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 678
 1366. Uchwała Nr XIV.110.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 678
 1367. Uchwała Nr XIII.104.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 677
 1368. Uchwała Nr XIV.111.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 677
 1369. Uchwała Nr XVI.128.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 677
 1370. Zarządzenie w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w Ujeździe przy Placu 1 Maja 14
  Wyświetleń: 677
 1371. Uchwała Nr XIII.106.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 675
 1372. XXIX sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 674
 1373. Uchwała Nr XIV.115.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 673
 1374. Zarządzenie Nr 0050.245.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-05-2021
  Wyświetleń: 672
 1375. Uchwała Nr XIX.152.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 669
 1376. Zarządzenie Nr 0050.221.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-02-2021
  Wyświetleń: 669
 1377. Uchwała Nr XXIII.175.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 668
 1378. Uchwała Nr XV.117.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 667
 1379. Zarządzenie Nr 0050.236.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-04-2021
  Wyświetleń: 667
 1380. Zarządzenie Nr 0050.224.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 16-02-2021
  Wyświetleń: 664
 1381. Uchwała Nr XVI.130.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 663
 1382. Uchwała Nr XV.123.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 662
 1383. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 661
 1384. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 661
 1385. Uchwała Nr XIII.102.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 659
 1386. Uchwała Nr XVI.133.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-01-2020
  Wyświetleń: 659
 1387. Uchwała Nr XIII.108.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 656
 1388. Uchwała Nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 656
 1389. Uchwała Nr XXIII.174.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 656
 1390. XXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 655
 1391. Uchwała Nr XIX.149.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 654
 1392. Uchwała Nr XIX.150.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 654
 1393. Uchwała Nr XIX.151.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 650
 1394. Uchwała Nr XV.124.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 650
 1395. Uchwała Nr XXXV.242.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 649
 1396. Zarządzenie Nr 0050.217.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-01-2021
  Wyświetleń: 649
 1397. Uchwała Nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-11-2019
  Wyświetleń: 648
 1398. Uchwała Nr XXII.170.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 648
 1399. Decyzja
  Wyświetleń: 647
 1400. Uchwała Nr XXIV.180.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 646
 1401. Uchwała Nr XXIV.183.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 645
 1402. Uchwała Nr XXIV.179.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 644
 1403. Uchwała Nr XXIII.176.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 640
 1404. Uchwała Nr XXIII.177.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 640
 1405. Uchwała Nr XXIV.182.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 639
 1406. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 2396 w Ujeździe
  Wyświetleń: 638
 1407. Uchwała Nr XIX.147.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 638
 1408. Uchwała Nr XIX.148.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 638
 1409. Zarządzenie Nr 0050.247.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2021
  Wyświetleń: 638
 1410. Uchwała Nr XXI.167.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 636
 1411. Uchwała Nr XXI.168.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 635
 1412. Zarządzenie Nr 0050.228.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 635
 1413. Uchwała Nr XIII.107.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 634
 1414. Uchwała Nr XX.158.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 634
 1415. Zarządzenie Nr 0050.254.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-07-2021
  Wyświetleń: 634
 1416. Uchwała Nr XV.116.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16-12-2019
  Wyświetleń: 633
 1417. Uchwała Nr XXIV.181.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2020
  Wyświetleń: 633
 1418. Uchwała Nr XXI.166.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 632
 1419. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” - kopia
  Wyświetleń: 631
 1420. Uchwała Nr XX.157.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 629
 1421. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w formie bezprzetargowej, położonej w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 629
 1422. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 627
 1423. Uchwała Nr XXIII.178.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-10-2020
  Wyświetleń: 626
 1424. Zarządzenie Nr 0050.232.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-03-2021
  Wyświetleń: 626
 1425. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 625
 1426. Uchwała Nr XXI.164.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 625
 1427. Zarządzenie Nr 0050.229.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 624
 1428. Uchwała Nr XXXVI.243.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 623
 1429. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych
  Wyświetleń: 622
 1430. XXXI Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 622
 1431. Zarządzenie Nr 0050.230.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-03-2021
  Wyświetleń: 622
 1432. Uchwała Nr XXII.172.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 621
 1433. Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 620
 1434. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 619
 1435. Uchwała Nr XX.154.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 616
 1436. Uchwała Nr XIX.153.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-05-2020
  Wyświetleń: 615
 1437. Uchwała Nr XXII.171.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-09-2020
  Wyświetleń: 615
 1438. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 613
 1439. Uchwała Nr XXXV.237.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 612
 1440. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 611
 1441. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu z dnia 12-06-2020 II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd.
  Wyświetleń: 611
 1442. Uchwała Nr XXI.163.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 611
 1443. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 610
 1444. XXXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 610
 1445. Uchwała Nr XX.155.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 608
 1446. Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-12-2020
  Wyświetleń: 608
 1447. Uchwała Nr XXI.162.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 606
 1448. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 606
 1449. Uchwała Nr XXI.165.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 605
 1450. Uchwała Nr XXV.188.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 602
 1451. Uchwała Nr XXI.161.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-08-2020
  Wyświetleń: 600
 1452. Uchwała Nr XX.160.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 599
 1453. Uchwała Nr XXXV.238.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-08-2021
  Wyświetleń: 599
 1454. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Ujazd w 2021 roku
  Wyświetleń: 597
 1455. Uchwała Nr XVIII.140.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 595
 1456. Uchwała Nr XX.159.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22-06-2020
  Wyświetleń: 595
 1457. Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 593
 1458. Zarządzenie Nr 0050.225.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 23-02-2021
  Wyświetleń: 593
 1459. Zarządzenie Nr 0050.226.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 593
 1460. Uchwała Nr XXXVII.245.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 587
 1461. Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 585
 1462. Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 584
 1463. Uchwała Nr XVII.139.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 583
 1464. Uchwała Nr XVIII.141.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 581
 1465. Uchwała Nr XXXVII.244.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 581
 1466. XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 578
 1467. Uchwała Nr XII.100.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 577
 1468. Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 577
 1469. Uchwała Nr XVIII.144.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 573
 1470. Zarządzenie Nr 0050.206.2020 Burmistrz Ujazdu z dnia 28-12-2020
  Wyświetleń: 573
 1471. Uchwała Nr XII.101.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 572
 1472. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 571
 1473. Uchwała Nr XVIII.142.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 569
 1474. Uchwała Nr XVIII.143.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 569
 1475. Uchwała Nr XVIII.145.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 565
 1476. Uchwała Nr XXV.186.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-12-2020
  Wyświetleń: 565
 1477. XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 564
 1478. Uchwała Nr XVII.137.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 563
 1479. Uchwała Nr XVIII.146.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-03-2020
  Wyświetleń: 563
 1480. Uchwała Nr XXXVII.246.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 561
 1481. Zarządzenie Nr 0050.216.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-01-2021
  Wyświetleń: 559
 1482. Uchwała Nr XVII.134.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 552
 1483. Uchwała Nr XIII.103.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-10-2019
  Wyświetleń: 550
 1484. Uchwała Nr XVII.138.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 549
 1485. Uchwała Nr XXXVII.247.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 547
 1486. Zarządzenie Nr 0050.231.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 09-03-2021d
  Wyświetleń: 545
 1487. Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-09-2019
  Wyświetleń: 544
 1488. Uchwała Nr XVII.136.2020 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-02-2020
  Wyświetleń: 539
 1489. Zarządzenie Nr 0050.246.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 31-05-2021
  Wyświetleń: 529
 1490. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2020 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 528
 1491. Informacja 2 o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe 2/2022
  Wyświetleń: 526
 1492. Zarządzenie Nr 0050.227.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-02-2021
  Wyświetleń: 520
 1493. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 519
 1494. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 511
 1495. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej ooś i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”
  Wyświetleń: 507
 1496. Zarządzenie Nr 0050.214.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-01-2021
  Wyświetleń: 506
 1497. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 506
 1498. Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd 2021
  Wyświetleń: 501
 1499. Zarządzenie Nr 0050.213.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2021
  Wyświetleń: 500
 1500. Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2021 r. działka 445/3 w Sieroniowicach
  Wyświetleń: 492
 1501. XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 491
 1502. Otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2020 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 485
 1503. 1/2022 Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze Starszego inspektora nadzoru inwestorskiego ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 481
 1504. Plan postępowań na rok 2022
  Wyświetleń: 474
 1505. Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie lub budowie źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 471
 1506. XXXVII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 469
 1507. Zarządzenie Nr 0050.265.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 469
 1508. Zarządzenie Nr 0050.267.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-09-2021
  Wyświetleń: 468
 1509. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 467
 1510. Zarządzenie Nr 0050.258.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-07-2021
  Wyświetleń: 467
 1511. Zarządzenie Nr 0050.266.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-09-2021
  Wyświetleń: 465
 1512. 2/2022 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w referacie Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
  Wyświetleń: 461
 1513. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 457
 1514. Uchwała Nr XXXVIII.248.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 453
 1515. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
  Wyświetleń: 448
 1516. Uchwała Nr XXXVIII.249.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 441
 1517. XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 440
 1518. Zarządzenie Nr 0050.264.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-09-2021
  Wyświetleń: 439
 1519. Zarządzenie Nr 0050.271.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 438
 1520. Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-03-2019 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać składane projekty
  Wyświetleń: 437
 1521. Zarządzenie Nr 0050.259.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-07-2021
  Wyświetleń: 436
 1522. Zarządzenie Nr 0050.270.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-09-2021
  Wyświetleń: 433
 1523. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 120 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Klucz.
  Wyświetleń: 430
 1524. Zarządzenie Nr 0050.263.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-09-2021
  Wyświetleń: 425
 1525. Zarządzenie Nr 0050.268.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-09-2021
  Wyświetleń: 420
 1526. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2021 r.
  Wyświetleń: 419
 1527. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe 2/2022
  Wyświetleń: 411
 1528. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 408
 1529. XXV Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 404
 1530. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu pn.: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd i jej jednostek podległych”
  Wyświetleń: 403
 1531. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 402
 1532. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2022
  Wyświetleń: 394
 1533. 1/2022 Burmistrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy starszego inspektora nadzoru inwestorskiego ds. inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 392
 1534. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 386
 1535. Ogłoszenie Burmistrza Ujazdu o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 384
 1536. Uchwała Nr XXXVIII.250.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 384
 1537. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 19-11-2021 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 378
 1538. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Ujazd
  Wyświetleń: 377
 1539. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 370
 1540. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonych na terenie Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 368
 1541. Informacja o wynikach przetargu odbytego dnia 24.11.2021 r. dz. 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 363
 1542. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/3 w Ujeździe
  Wyświetleń: 363
 1543. Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dla Burmistrza Ujazdu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg na osiedlu Piaski w Ujeździe
  Wyświetleń: 349
 1544. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 347
 1545. Uchwała Nr XXXVIII.251.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-10-2021
  Wyświetleń: 336
 1546. Zarządzenie Nr 0050.260.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-08-2021
  Wyświetleń: 333
 1547. Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 329
 1548. Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 329
 1549. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/4 w Ujeździe
  Wyświetleń: 322
 1550. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 322
 1551. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 316
 1552. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 315
 1553. Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 313
 1554. Zarządzenie Nr 0050.261.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2021
  Wyświetleń: 312
 1555. 4/2022 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 310
 1556. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/5 w Ujeździe
  Wyświetleń: 308
 1557. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 306
 1558. Zarządzenie Nr 0050.262.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2021
  Wyświetleń: 304
 1559. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi w Olszowej
  Wyświetleń: 298
 1560. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o uchwaleniu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w północnej części wsi Sieroniowice”
  Wyświetleń: 297
 1561. Informacja Burmistrza Ujazdu dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2022
  Wyświetleń: 296
 1562. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 290
 1563. Decyzja
  Wyświetleń: 289
 1564. Starosta Strzelecki wydał na rzecz Burmistrza Ujazdu, decyzję administracyjną Nr 1/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Olszowej
  Wyświetleń: 286
 1565. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 286
 1566. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 283
 1567. Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-12-2020
  Wyświetleń: 280
 1568. Uchwała Nr XL.266.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 277
 1569. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 277
 1570. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 275
 1571. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Wyświetleń: 272
 1572. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 268
 1573. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 267
 1574. Uchwała Nr XL.267.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 263
 1575. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Wyświetleń: 260
 1576. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych
  Wyświetleń: 255
 1577. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 2356 w Ujeździe
  Wyświetleń: 254
 1578. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/7 w Ujeździe
  Wyświetleń: 250
 1579. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA WIZERUNKU (MONITORING WIZYJNY)
  Wyświetleń: 244
 1580. Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/10 w Ujeździe
  Wyświetleń: 241
 1581. Rok 2022 - karty informacyjne o środowisku
  Wyświetleń: 239
 1582. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 228
 1583. Uchwała Nr XXXIX.255.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 227
 1584. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.
  Wyświetleń: 224
 1585. XXXIX Sesja Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 219
 1586. XL Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 218
 1587. Uchwała Nr XLIII.287.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 214
 1588. Zarządzenie Nr 0050.280.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-10-2021
  Wyświetleń: 211
 1589. Zarządzenie Nr 0050.293.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 211
 1590. Zarządzenie Nr 0050.275.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-10-2021
  Wyświetleń: 210
 1591. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 208
 1592. Zarządzenie Nr 0050.292.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 06-12-2021
  Wyświetleń: 206
 1593. Uchwała Nr XXXIX.260.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 200
 1594. Uchwała Nr XLIV.290.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 199
 1595. Zarządzenie Nr 0050.272.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 199
 1596. Zarządzenie Nr 0050.276.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-10-2021
  Wyświetleń: 199
 1597. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 198
 1598. Uchwała Nr XXXIX.259.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 198
 1599. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 197
 1600. Uchwała Nr XXXIX.258.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 197
 1601. Zarządzenie Nr 0050.274.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-10-2021
  Wyświetleń: 197
 1602. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 196
 1603. Uchwała Nr XXXIX.256.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 195
 1604. Uchwała Nr XXXIX.257.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 195
 1605. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 195
 1606. XLI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 192
 1607. Zarządzenie Nr 0050.273.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-09-2021
  Wyświetleń: 192
 1608. Uchwała Nr XLIV.291.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 191
 1609. Zarządzenie Nr 0050.304.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2021
  Wyświetleń: 190
 1610. XLIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 189
 1611. Zarządzenie Nr 0050.286.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-11-2021
  Wyświetleń: 187
 1612. Zarządzenie nr 0050.341.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 187
 1613. Decyzja
  Wyświetleń: 186
 1614. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 186
 1615. Zarządzenie Nr 0050.291.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 03-12-2021
  Wyświetleń: 183
 1616. Uchwała Nr XLII.280.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 180
 1617. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 178
 1618. Zarządzenie Nr 0050.278.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 178
 1619. Zarządzenie Nr 0050.290.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 178
 1620. Zarządzenie Nr 0050.285.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2021
  Wyświetleń: 177
 1621. Decyzja
  Wyświetleń: 176
 1622. Uchwała Nr XL.265.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 173
 1623. Zarządzenie Nr 0050.289.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-11-2021
  Wyświetleń: 173
 1624. Zarządzenie Nr 0050.313.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 173
 1625. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 173
 1626. OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 171
 1627. Zarządzenie Nr 0050.277.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-10-2021
  Wyświetleń: 171
 1628. Zarządzenie Nr 0050.303.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 169
 1629. XLII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 168
 1630. Zarządzenie Nr 0050.302.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 167
 1631. Zarządzenie Nr 0050.297.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 165
 1632. Uchwała Nr XLIII.286.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 163
 1633. Zarządzenie Nr 0050.296.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-12-2021
  Wyświetleń: 163
 1634. Zarządzenie Nr 0050.300.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 163
 1635. Zarządzenie Nr 0050.312.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-01-2022
  Wyświetleń: 163
 1636. Zarządzenie Nr 0050.299.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 162
 1637. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 162
 1638. Informacja o wydanej decyzji Nr RG.6220.12.2021 z dnia 7 lutego 2022 roku
  Wyświetleń: 161
 1639. Zarządzenie Nr 0050.298.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 161
 1640. Uchwała Nr XL.262.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 160
 1641. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 160
 1642. Uchwała Nr XL.261.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 157
 1643. Uchwała Nr XXXIX.254.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 157
 1644. Zarządzenie Nr 0050.310.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 157
 1645. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu
  Wyświetleń: 157
 1646. Zarządzenie Nr 0050.287.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 156
 1647. Uchwała Nr XXXIX.253.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 155
 1648. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2021 rok
  Wyświetleń: 155
 1649. Uchwała Nr XL.263.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 153
 1650. Uchwała Nr XL.264.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20-12-2021
  Wyświetleń: 152
 1651. Uchwała Nr XLIII.285.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 151
 1652. Zarządzenie Nr 0050.309.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 150
 1653. Sprawozdania finansowe za 2021 rok
  Wyświetleń: 149
 1654. Uchwała Nr XXXIX.252.2021 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-11-2021
  Wyświetleń: 149
 1655. Zarządzenie Nr 0050.311.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 149
 1656. Zarządzenie Nr 0050.306.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 148
 1657. Zarządzenie Nr 0050.288.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2021
  Wyświetleń: 147
 1658. Zarządzenie Nr 0050.307.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 147
 1659. Uchwała Nr XLIII.283.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 144
 1660. Uchwała Nr XLIII.284.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 144
 1661. Zarządzenie nr 0050.356.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Strzeleckiej w Ujeździe, stanowiącego własność Gminy Ujazd
  Wyświetleń: 144
 1662. Zarządzenie Nr 0050.281.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-10-2021
  Wyświetleń: 143
 1663. ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 143
 1664. Uchwała Nr XLI.272.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 142
 1665. Zarządzenie Nr 0050.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 03-01-2022
  Wyświetleń: 141
 1666. Zarządzenie Nr 0050.308.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-01-2022
  Wyświetleń: 141
 1667. Zarządzenie Nr 0050.279.2021 Burmistrz Ujazdu z dnia 20-10-2021
  Wyświetleń: 139
 1668. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 138
 1669. Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 137
 1670. Uchwała Nr XLIII.289.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 136
 1671. Uchwała Nr XLIII.288.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 134
 1672. INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH
  Wyświetleń: 132
 1673. Uchwała Nr XLII.279.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 131
 1674. Decyzja
  Wyświetleń: 130
 1675. Uchwała Nr XLV.294.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 130
 1676. Uchwała Nr XLIII.282.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 129
 1677. Sprawozdania finansowe ZGKIM za 2021 rok
  Wyświetleń: 128
 1678. Zarządzenie Nr 0050.301.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2021
  Wyświetleń: 128
 1679. Sprawozdania finansowe jednostkowe UM w Ujeździe za 2021
  Wyświetleń: 127
 1680. Uchwała Nr XLIII.281.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-03-2022
  Wyświetleń: 126
 1681. Uchwała Nr XLV.292.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 125
 1682. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 125
 1683. Uchwała Nr XLI.268.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 124
 1684. Zarządzenie Nr 0050.283.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 122
 1685. Uchwała Nr XLV.293.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 121
 1686. Uchwała Nr XLV.295.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Wyświetleń: 121
 1687. Uchwała Nr XLII.278.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 120
 1688. XLVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 120
 1689. Uchwała Nr XLI.275.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 119
 1690. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego – „Aktywna Gmina”
  Wyświetleń: 118
 1691. Uchwała Nr XLI.273.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 117
 1692. Zarządzenie Nr 0050.284.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-11-2021
  Wyświetleń: 117
 1693. Uchwała Nr XLVII.308.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 114
 1694. Burmistrz Ujazdu serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest "Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi"
  Wyświetleń: 112
 1695. Obwieszczenie o wydanej decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 112
 1696. Uchwała Nr XLI.274.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 112
 1697. XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 111
 1698. Uchwała Nr XLVII.307.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 110
 1699. Uchwała Nr XLVII.306.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 107
 1700. Uchwała Nr XLVI.300.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 106
 1701. Informacja o wynikach przetargu z dnia 24.11.2021 r. dz. 2217/8 w Ujeździe
  Wyświetleń: 105
 1702. Uchwała Nr XLVII.312.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 105
 1703. Uchwała Nr XLI.270.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 104
 1704. Uchwała Nr XLVII.311.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 103
 1705. Zarządzenie Nr 0050.294.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-12-2021
  Wyświetleń: 103
 1706. Uchwała Nr XLI.269.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 102
 1707. Uchwała Nr XLII.277.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 102
 1708. Uchwała Nr XLVI.301.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 101
 1709. Zarządzenie Nr 0050.295.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-12-2021
  Wyświetleń: 101
 1710. Uchwała Nr XLVII.309.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 99
 1711. Uchwała Nr XLII.276.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 21-02-2022
  Wyświetleń: 98
 1712. Uchwała Nr XLVI.298.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 98
 1713. Uchwała Nr XLI.271.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24-01-2022
  Wyświetleń: 97
 1714. Uchwała Nr XLVI.299.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 97
 1715. XLV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 97
 1716. Uchwała Nr XLVII.310.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 96
 1717. Uchwała Nr XLVIII.313.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 96
 1718. Uchwała Nr XLVIII.314.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 93
 1719. Zapytanie ofertowe dot. usuwania azbestu
  Wyświetleń: 90
 1720. Zarządzenie Nr 0050.321.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 87
 1721. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach
  Wyświetleń: 86
 1722. Decyzja
  Wyświetleń: 81
 1723. Uchwała Nr XLVII.304.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 81
 1724. Uchwała Nr XLVII.305.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 81
 1725. Informacja o wyniku przetargu dz. 2356
  Wyświetleń: 78
 1726. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 78
 1727. Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 77
 1728. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 74
 1729. Uchwała Nr XLVI.297.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 74
 1730. Zarządzenie Nr 0050.320.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-03-2022
  Wyświetleń: 73
 1731. Uchwała Nr XLVI.296.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 71
 1732. Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 68
 1733. Zawiadomienie-Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 66
 1734. Zarządzenie Nr 0050.329.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 65
 1735. Zarządzenie Nr 0050.282.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 08-11-2021
  Wyświetleń: 64
 1736. Zarządzenie Nr 0050.328.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 63
 1737. Gmina Ujazd ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia analizy ryzyka na ujęciach wody w Gminie Ujazd
  Wyświetleń: 61
 1738. Zarządzenie Nr 0050.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 58
 1739. Zarządzenie Nr 0050.314.2022 Burmistrz Ujazdu z dnia 15-02-2022
  Wyświetleń: 56
 1740. Zarządzenie Nr 0050.318.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 56
 1741. Zarządzenie Nr 0050.319.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 56
 1742. Zarządzenie Nr 0050.324.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-04-2022
  Wyświetleń: 56
 1743. Zarządzenie Nr 0050.325.A.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 56
 1744. Zapytanie ofertowe dot. zakupu opału
  Wyświetleń: 55
 1745. XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe
  Wyświetleń: 54
 1746. Zarządzenie Nr 0050.315.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 54
 1747. Zarządzenie Nr 0050.317.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 11-03-2022
  Wyświetleń: 54
 1748. Zarządzenie Nr 0050.326.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-04-2022
  Wyświetleń: 54
 1749. Informacja o wpłynięciu uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego - Kultura i Integracja Mniejszości Niemieckiej w Gminie Ujazd w 2022 roku
  Wyświetleń: 52
 1750. Zarządzenie Nr 0050.323.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 52
 1751. Zarządzenie Nr 0050.316.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-02-2022
  Wyświetleń: 51
 1752. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 50
 1753. Zarządzenie Nr 0050.325.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 22-04-2022
  Wyświetleń: 50
 1754. Uchwała Nr XLVII.303.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 49
 1755. Uchwała Nr XLVII.302.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23-06-2022
  Wyświetleń: 48
 1756. Uchwała Nr XLIX.325.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 47
 1757. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 43
 1758. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 42
 1759. Uchwała Nr XLIX.317.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 41
 1760. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 41
 1761. Uchwała Nr XLIX.315.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 39
 1762. Uchwała Nr XLIX.318.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 39
 1763. Uchwała Nr XLIX.323.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 39
 1764. Decyzja
  Wyświetleń: 37
 1765. XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 37
 1766. 5/2022 Burmustrz Ujazdu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 36
 1767. Uchwała Nr XLIX.316.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 36
 1768. Uchwała Nr XLIX.321.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 36
 1769. Zarządzenie Nr 0050.322.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-03-2022
  Wyświetleń: 36
 1770. Uchwała Nr XLIX.320.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 35
 1771. Zarządzenie Nr 0050.350.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-07-2022
  Wyświetleń: 35
 1772. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W SPRAWIE ODBIORU FOLII
  Wyświetleń: 35
 1773. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 33
 1774. Zapytanie ofertowe dot. usuwanie odpadów z folii rolniczych
  Wyświetleń: 32
 1775. Zarządzenie Nr 0050.348.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 32
 1776. Uchwała Nr XLIX.324.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 31
 1777. Zarządzenie Nr 0050.351.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 31
 1778. Zarządzenie Nr 0050.352.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-07-2022
  Wyświetleń: 31
 1779. Zarządzenie Nr 0050.344.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 30
 1780. Uchwała Nr XLIX.319.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 29
 1781. Zarządzenie Nr 0050.345.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 29
 1782. Zarządzenie Nr 0050.346.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-06-2022
  Wyświetleń: 29
 1783. Zarządzenie Nr 0050.347.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-06-2022
  Wyświetleń: 29
 1784. Zarządzenie Nr 0050.349.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-07-2022
  Wyświetleń: 29
 1785. Zarządzenie Nr 0050.336.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-05-2022
  Wyświetleń: 28
 1786. Zarządzenie Nr 0050.339.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 27
 1787. Zarządzenie Nr 0050.340.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-06-2022
  Wyświetleń: 27
 1788. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. usunięcia azbestu
  Wyświetleń: 27
 1789. Uchwała Nr XLIX.322.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29-08-2022
  Wyświetleń: 26
 1790. Zarządzenie Nr 0050.335.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 26
 1791. Zarządzenie Nr 0050.337.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 25
 1792. Zarządzenie Nr 0050.338.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-06-2022
  Wyświetleń: 25
 1793. Zarządzenie Nr 0050.334.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2022
  Wyświetleń: 24
 1794. Zarządzenie Nr 0050.341.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-06-2022
  Wyświetleń: 24
 1795. Zarządzenie Nr 0050.342.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2022
  Wyświetleń: 24
 1796. Zarządzenie Nr 0050.333.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 21
 1797. L Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe.
  Wyświetleń: 20
 1798. Zarządzenie Nr 0050.330.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-05-2022
  Wyświetleń: 18
 1799. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 17
 1800. Zarządzenie Nr 0050.331.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 17-05-2022
  Wyświetleń: 16
 1801. Zarządzenie Nr 0050.343.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-06-2022
  Wyświetleń: 16
 1802. Zarządzenie Nr 0050.332.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-05-2022
  Wyświetleń: 9
 1803. 4/2022 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do spraw planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ujeździe
  Wyświetleń: 8
 1804. Zarządzenie Nr 0050.359.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-08-2022
  Wyświetleń: 7
 1805. Zarządzenie Nr 0050.355.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 6
 1806. Zarządzenie Nr 0050.356.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-07-2022
  Wyświetleń: 6
 1807. Zarządzenie Nr 0050.357.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-08-2022
  Wyświetleń: 6
 1808. Zarządzenie Nr 0050.353.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 5
 1809. Zarządzenie Nr 0050.354.2022 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-07-2022
  Wyświetleń: 5
 1810. Uchwała Nr L.328.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 2
 1811. Uchwała Nr L.331.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 2
 1812. Uchwała Nr L.326.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 1
 1813. Uchwała Nr L.327.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 1
 1814. Uchwała Nr L.333.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26-09-2022
  Wyświetleń: 1