Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Raport o stanie Gminy
  Data modyfikacji: 01-06-2020 15:20
 2. Raport o stanie Gminy za 2019 rok
  Data modyfikacji: 01-06-2020 15:19
 3. Raport o stanie Gminy za 2018 rok
  Data modyfikacji: 01-06-2020 15:17
 4. PRZETARG NIEOGRANICZONY- PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W JARYSZOWIE-UL.STAWOWA
  Data modyfikacji: 01-06-2020 10:33
 5. Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2018-2023
  Data modyfikacji: 01-06-2020 10:18
 6. Petycje
  Data modyfikacji: 27-05-2020 13:38
 7. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Data modyfikacji: 27-05-2020 09:19
 8. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2019 rok
  Data modyfikacji: 26-05-2020 13:19
 9. Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Data modyfikacji: 26-05-2020 12:56
 10. Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w
  Data modyfikacji: 22-05-2020 12:05
Wersja XML