Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
  Data modyfikacji: 17-05-2022 15:14
 2. Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg i umorzeń za 2021 rok
  Data modyfikacji: 16-05-2022 14:26
 3. Zawiadomienie-Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu
  Data modyfikacji: 13-05-2022 12:15
 4. Zarządzenie Nr 0050.285.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 15-11-2021
  Data modyfikacji: 12-05-2022 07:43
 5. Oświadczenia majątkowe za 2021 rok
  Data modyfikacji: 11-05-2022 12:19
 6. Uchwała Nr XLV.295.2022 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25-04-2022
  Data utworzenia: 04-05-2022 08:01
 7. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA UJAZDU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach”
  Data modyfikacji: 29-04-2022 12:18
 8. Informacja 2 o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy do referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe 2/2022
  Data modyfikacji: 28-04-2022 14:30
 9. Interpelacje i zapytania 2018-2023
  Data modyfikacji: 28-04-2022 11:39
 10. Protokoły z Sesji Rady Miejskiej 2018-2023
  Data modyfikacji: 27-04-2022 12:56
Wersja XML