Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 0050.341.2022 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych

W załączeniu  Zarządzenie Burmistrza nr 0050.341.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.  w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokali mieszkalnych mieszczących się w budynkach przy ul. Kwiatowej oraz przy Placu 1 Maja w Ujeździe, stanowiących własność Gminy Ujazd wraz z wykazem.

PDFZarządzenie nr 0050.341.2022 wraz z wykazem.pdf

Wersja XML