Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku przetargu z dnia 28.03.2022 r. dla działki nr 2217/7 w Ujeździe

Informacja o wyniku  przetargu

 

Burmistrz Ujazdu  działając zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

podaje do publicznej wiadomości

iż dnia 28 marca 2022 r. na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, II piętro, przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako 2217/7 o powierzchni 0,0083 ha położonej  w  Ujeździe, zapisanej w KW nr OP1S/00041847/6.

Właścicielem nieruchomości do tej pory była  Gmina Ujazd.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe nr XVIII.93.2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 28  poz. 782 z dnia 28 maja 2012 r. obowiązującą
od 28.06.2012 r., działka nr 2217/7 położona jest na terenie oznaczonym symbolem 18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wartość działki została ustalona w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

Cena wywoławcza  nieruchomości netto w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym wynosiła 5 700,00 zł  + 23% VAT.

W terminie wpłacono jedno wadium. Do przetargu przystąpiła jedna zainteresowana strona, która w terminie złożyła zgłoszenie udziału w przetargu ograniczonym wraz z wymaganym oświadczeniem.   

Cena osiągnięta w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż w/w nieruchomości wyniosła 5 760,00 zł netto + 23 % VAT = 7 084,80  zł brutto.

Na nabywcę nieruchomości  ustalono:

Patryka Oczoś

 

Ujazd, dnia 05 kwietnia 2022 r.

                                                                                  

Burmistrz Ujazdu

(-) Hubert Ibrom