Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28.03.2022 r.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym

na sprzedaż nieruchomości  gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Ujazd oznaczonej jako działka nr 2217/7 obręb Ujazd o powierzchni 0,0083 ha, stanowiącej własność Gminy Ujazd objętej księgą wieczystą nr OP1S/00041847/6.

Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Ujazdu nr 120.8.2022
z dnia 22 marca 2022 r.  w następującym składzie:

zakwalifikowała do udziału w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 28 marca 2022 r.
o godz. 11:00 Pana Pratryka Oczoś właściciela nieruchomości sąsiedniej.

 

Ujazd, dnia 23.03.2022 r.

        Komisja Przetargowa:

 

  1. (-) Ewelina Wientzek
  2. (-) Barbara Wyszomierska
  3. (-) Iwona Warzecha

 

Wersja XML