Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia

BURMISTRZ  UJAZDU

informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 grudnia 2021 r. na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych

wybrano ofertę złożoną przez Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu przy ul. Szpitalnej 5a.

Wysokość dofinansowania realizacji zadania wynosi 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych)

 

Burmistrz Ujazdu 
Hubert Ibrom
                                

Ujazd, dnia 29-12-2021 r.
 

Wersja XML