Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXV Sesja Rady Miejskiej

Termin: 23.08.2021, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Uzupełnienie informacji dotyczących SIM – rozmowa z przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomości.
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. zmieniająca uchwałę nr XLII/234/2009 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 października 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom

   PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII2312009 w sprawie nadania nazw ulicom.pdf

  2. b. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego

   PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego .pdf

  3. c. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków

   PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych (...).pdf

  4. d. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niezdrowice, gmina Ujazd

   PDFprojekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Niezdrowice.pdf

  5. e. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.,

  6. f. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 7. 7. Interpelacje i zapytania.
 8. 8. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XXXIV.pdf

 9. 9. Sprawy różne.
  1. a. Pismo LKS Ujazd

   PDFPismo LKS Ujazd do Przewodniczącego Rady.pdf

 10. 10. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML