Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 24.06.2021, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Wręczenie nagród Burmistrza za osiągnięcia sportowe
 6. 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.230.2021.pdf

   PDFZałącznik do projektu uchwały nr XXXIV.230.2021.pdf

  2. b. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług publicznych w Niezdrowicach

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.231.2021.pdf

  3. c. wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   PDFProjekt uchwały ne XXXIV.232.2021.pdf

  4. d. zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.233.2021.pdf

  5. e. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Ujazd i nadania jej statutu.

   PDFProjekt uchwały nr XXXIV.234.2021.pdf

  6. f. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 r.
  7. g. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. 7. Przyjęcie wniosku Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania wyróżnień absolwentom.
 8. PDFwniosek ze absolwentami.pdf
 9. 8. Sprawozdanie z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ujazd na lata 2019-2020.

  PDFINFORMACJA NA SESJA - Program Ochrony Zabytkówdocx.pdf

 10. 9. Interpelacje i zapytania.
 11. 10. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
 12. 11. Sprawy różne.
 13. 12. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML