Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 14.06.2021, g. 15:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.

  PDFXXXIII porządek obrad.pdf

 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.

  PDFInformacja Przewodniczącego Rady Miejskiej 01.06 do 14.06.2021.pdf

 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania w formie uchwały:
  1. a. przedstawienie raportu o stanie gminy Ujazd za 2020 rok,

   PDFRAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 ROK.pdf

  2. b. debata nad raportem o stanie gminy Ujazd,
  3. c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu wotum zaufania.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu Wotum Zaufania.pdf

   PDFUZASADNIENIE wotum.pdf

 6. 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2020 rok i sprawozdań finansowych:
  1. a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok,

   PDFinformacja opisowa.pdf

  2. b. przedstawienie sprawozdań finansowych,
  3. c. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego,

   PDFinf. mienie.pdf

   PDFinf. o stanie mienia.pdf

   PDFTab. 1 Plan i wykonanie dochodów za 2020 rok.xlsPDF.pdf

   PDFTab. 2 Plan i wykonanie wydatków za 2020 roku.xlsPDF.pdf

   PDFTab. 3 Plan i wykonanie przychodó i rozchodów za 2020 (003).xlsPDF.pdf

   PDFTab. 4 Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 rok.xlsPDF.pdf

   PDFTab. 5 Plan i wykonanie dotacji dla jednostek sektora f. publ za 2020 rok.xlsPDF.pdf

   PDFTab. 6 Plan i wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora za 2020 rok.xlsPDF.pdf

   PDFTab. 7 Plan i wykonanie wydatków - fundusz sołecki za 2020 rok.xlsPDF.pdf

  4. d. przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ujazd,

   PDFOdpowiedź RIO.pdf

  5. e. przedstawienie opinii Komisji Stałych – Komisji Budżetowej,

   PDFRM.0012.10.2021 - opinia o sprawozdaniu.pdf

  6. f. dyskusja,
  7. g. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i budżetu.pdf

 7. 7. Udzielenie Burmistrzowi Ujazdu absolutorium za 2020 rok w formie uchwały:
  1. a. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej sprawie udzielenia absolutorium,

   PDFUchwałą Komisji Rewizyjnej wraz z opinią.pdf

   PDFwniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium.pdf

  2. b. przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej,

   PDFPismo 196 2021-sig.pdf

   PDFUchwała 196 2021 Ujazd-sig.pdf

  3. c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ujazdu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

   PDFProjekt Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2020 r.pdf

 8. 8. Interpelacje i zapytania.
 9. 9. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XXXII.pdf

 10. 10. Sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML