Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXXI Sesja Rady Miejskiej

Termin: 26.04.2021, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a. powierzenia uprawnień Burmistrzowi Ujazdu do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze Stadionu Sportowego w Ujeździe jako obiektu użyteczności publicznej

   DOCXProjekt uchwały OC.docx

  2. b. emisji obligacji komunalnych

   DOCXUchwała Rady Gminy - emisja obligacji komunalnych.docx

  3. c. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.
  4. d. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.

  PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.pdf

 7. 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf

 8. 8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe
 9. 9. Interpelacje i zapytania.
 10. 10. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX Sesji Rady Miejskiej.
  1. a. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej

   DOCXProtokół nr XXIX.docx

  2. b. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej
 11. 11. Sprawy różne.
  1. a. Jedź z nami - Uchwała nr 126/II/2021 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Powiatowo - Gminnego "Jedź z nami".

   PDFJedź z nami - sprawy różne.pdf

 12. 12. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML