Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Termin: 12.04.2021, g. 16:00

Miejsce: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. a. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023.

   DOCprojekt uchwały_aktualizacja LPR.doc

   DOCpodsumowanie zmian LPR_Ujazd.doc

   PDFLokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd_aktualizacja_finver.pdf

 4. 4. Zakończenie posiedzenia.
Wersja XML