Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Burmistrz Ujazdu

PDFHubert Ibrom (3).pdf
 

Z-ca Burmistrza

PDFKatarzyna Tomczyk.pdf
 

Skarbnik Gminy

PDFLongina Napieracz.pdf
 

Sekretarz Gminy

PDFDanuta Ogaza.pdf
 

Kierownicy referatów

PDFEwelina Wientzek.pdf

PDFEwelina Wientzek.pdf
 

 

Dyrektorzy  Placówek Oświatowych
PDFAnna Małgorzata Sikora.pdf
PDFIzabela Sosnowska.pdf

PDFGrażyna Łupak.pdf
PDFIwona Piela.pdf
PDFIzabela Sosnowska.pdf
PDFJustyna Kozera.pdf
PDFBeata Hornung.pdf
 

Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych

PDFMałgorzata Bachen.pdf
PDFPiotr Przygoda.pdf

PDFMałgorzata Kulesa.pdf
PDFKrystyna Kałużny.pdf
 

Pracownicy OPS

PDFKrystyna Nierle.pdf
PDFAneta Michałów.pdf
PDFAdriana Kurkiewicz.pdf
 

 

 

Wersja XML