Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Samorządowe 2016 - Uzupełniające

 1. PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu II w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.pdf
 2. PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
 3. PDFKomunikat Komisarza Wyborczego w Opolu II.pdf
 4. PDFObwieszczenie Burmistrza Ujazdu z dnia 3 października 2016 roku.pdf
 5. PDFPostanowienie KW II w sprawie powołania MKW.pdf
 6. PDFUchwała MKW nr 1.2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Komisji.pdf
 7. PDFUchwała MKW nr 2.2016 z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia planu pracy Komisji związanej z przyjmowaniem i rejestracją list kandydatów na radnego.pdf
 8. PDFObwieszczenie MKW w Ujeździe o składzie i pełnionych funkcjach.pdf
 9. PDFObwieszczenie MKW w sprawie harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf
 10. PDFObwieszczenie MKW o obsadzeniu mandatu radnego.pdf
 11. PDFUchwała MKW nr 3.2016 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie nadania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych.pdf
 12. PDFInformacja MKW.pdf
 13. PDFprotokól z wyborów.pdf
 14. PDFprotokól obsadzenia mandatow radnych bez głosowania.pdf
 15. PDFobwieszczenie komisarza wyborczego o wynikach wyborów uzupelniajacych do RM w Ujeździe.pdf
Wersja XML