Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UJAZD - 2014r

Uchwała nr XL.226.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. - PDFXL.226.pdf

PDFrys U-1 Zagospodarowanie terenu.pdf
PDFrys U-2 Uwarunkowania przyrodnicze.pdf
PDFrys U-3 Dziedzictwo kulturowe i zabytki.pdf
PDFzał 1 Tekst Studium - całość.pdf
PDFzał 2 Rysunek Studium.pdf
 

Wersja XML