Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Opłaty:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001


Inne wskazówki, uwagi:

Związek małżeński może być zawarty w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w kraju. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że wstępują w związek małżeński. Zarówno kobieta jak i mężczyzna muszą mieć ukończone 18 lat (w dniu złożenia dokumentów do ślubu). Obydwoje muszą też być stanu wolnego: panna, kawaler, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa.
Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w USC, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście.

Podstawa prawna:


 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01
Wersja XML