Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Zawarcie związku małżeńskiego obywatela polskiego za granicą

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.

Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie stanu cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą:

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Opłaty:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Inne wskazówki, uwagi:

Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od daty wydania.

Sposób załatwienia sprawy – osobiście w miejscu stałego zameldowania obecnego bądź poprzedniego dla zamieszkujących za granicą.

Podstawa prawna:

Formularze do pobrania:

Załącznik USC/04/2009-01 - PDFPodanie.pdf


 

Podmiot udostępniający: Urząd Stanu Cywilnego
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01
Wersja XML