Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i uniweażnionych dowodów osobistych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Biuro nr 4
tel. 077 404 87 60
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl) - Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych, biuro nr 4

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Opłaty:

Bank Spółdzielczy Leśnica oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001


Podstawa prawna:

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Formularze do pobrania:

Załącznik SO/02/2009-01 – PDFWniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, oraz ewidencji wydanych i unieważnionych do.pdf
Załącznik SO/02/2009-02 – PDFWniosek o wydanie zaświadczenia.pdf


 

Podmiot udostępniający: Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01

 

Wersja XML