Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Urząd Miejski w Ujeździe uprzejmie informuje, że jesteśmy członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu.
W związku z tym z dniem 01 stycznia 2013 r. Związek Międzygminny „Czysty Region” przejął od gmin – członków  Związku kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47 jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek Międzygminny "Czysty Region"
 
Wszelkie informacje dotyczące Związku Międzygminnego „Czysty Region” zamieszczone są na stronie internetowej http://www.czystyregion.bip-e.pl/portal/cr/565/3624/REJESTR_DZIALALNOSCI_REGULOWANEJ.html  
 
lub http://www.czystyregion.pl/rejestr-dr
 

 

REJESTR  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 

Numer decyzji z dnia

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy

Numer identyfikacji podatkowej

(NIP)

Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych

RG.6233.1.2017
z dn. 23.01.2017 r.

Remondis Gliwice
Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice

6312211431

276253371

20 03 04- szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06- odpady ze studzienek kanalizacyjnych

RG.6233.4.2017
z dn. 20.04.2017 r.

Zmiana
RG.6233.4.2017
z dn. 12.06.2017 r.

TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29,
03-044 Warszawa

1180042784

010336146

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

RG.6233.3.2016
z dn. 06.06.2016 r.

Zmiana
RG.6233.3.2016
z dn. 21.07.2017 r.

WC SERWIS Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa
ul. Szybowa 2,
41-808 Zabrze

6482730408

241628482

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

RG.6233.2.2019
z dn. 26.03.2019 r.

PLADA-ART
Łukasz Sokołowski
ul. Zielona 26,
47-330 Zdzieszowice

7551661853

160017025

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

RG.6233.1.2020
z dn. 14.04.2020 r.

Anna Dąbrowska
Profesjonalne Gospodarowanie Odpadami
ul. Krakowska 175,
32-080 Zabierzów

9930115802

121049030

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Wersja XML