Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2012 - karty informacyjne

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 

DOCKarta inf.nr 11-12 decyzja.docDecyzja umarzajaca postępowanie administracyjne pn. Remont koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd.

DOCKarta inf.nr 10-12 wniosek.docWniosek o wydanie decyzji o środowiskowej pn. Remont koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd.

DOCKarta inf.nr 9-12 decyzja.doc  Decyzja umarzajaca postępowanie administracyjne pn. Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej.

DOCKarta inf.nr 8-12 decyzja.docDecyzja umarzająca postępowanie administracyjne pn. Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd - odnawialne źródła energii.

DOCKarta inf. nr 7-12.doc Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej pn. Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej

DOCKarta inf.nr 6-12.doc Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej pn.  Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd  – odnawialne źródła energii

 DOCKarta inf.nr 5-12.doc Decyzja o środowiskowych uwarunkowanaich dla przedsięwziecia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.

DOCKarta inf.nr 4-12.doc  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.

DOCKarta inf.nr 3-12.doc  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

DOCKarta inf.nr 2-12.doc  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki.

DOCKarta inf.nr 1-12.doc Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML