Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ROK 2011 - karty informacyjne

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE.

 

DOCKarta inf. nr 1-11 .doc   Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.

DOCKarta inf. nr 2-11 .doc  Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa – Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.

DOCKarta inf. nr 3-11 .doc  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 4-11 .doc  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.

DOCKarta inf. nr 5-11 .doc  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Komora przeładunkowa farmaceutyczna.

DOCKarta inf. nr 6-11 .doc  Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Komora przeładunkowa farmaceutyczna.

DOCKarta inf. nr 7-11 .doc  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia  pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 8-11 .doc  Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 9-11 .doc  Raport oddziaływania na środowisko: Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw w miejscowości Olszowa – Księży Las.

DOCKarta inf. nr 10-11 .doc  Postanowienie o wznowieniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

 DOCKarta inf. nr 11-11 .doc  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia  pn. Produkcja eko-pelletu.

DOCKarta inf. nr 12-11 .doc  Raport oddziaływania na środowisko: Modernizacja obiektu gospodarczego do produkcji ekologicznego paliwa pellet w miejscowości Sieroniowice, Gmina Ujazd.

DOCKarta inf. nr 13-11 .doc  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.

DOCKarta inf. nr 14-11 .doc  Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1

DOCKarta inf. nr 15-11 .doc  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw.

DOCKarta inf. nr 16-11 .doc  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia  pn. Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.

DOCKarta inf. nr 17-11 .doc  Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m.4.

DOCKarta inf. nr 18-11 .doc  Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przedsięwzięcia pn. Przedsięwzięcie polegające na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 600kW oraz odcinka przyłączeniowej linii elektroenergetycznej na działce nr 305/5; położonej w Księżym Lesie, obręb Olszowa, k.m.4.

DOCKarta inf. nr 19-11 .doc  Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.

DOCKarta inf. nr 20-11 .doc  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Produkcja eko-pelletu.

DOCKarta inf. nr 21-11 .doc  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zakładu produkcyjnego firmy Polmag w Olszowej.

DOCKarta inf. nr 22-11 .doc  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa czyszczalni, sortowni i zaprawialni nasion zbóż wraz z wymianą linii technologicznej na nowoczesną w miejscowości Księży Las 1.

DOCKarta inf. nr 23-11 .doc Wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ocher. Śr. Rol i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Wersja XML